LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
<<  Mar 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Słowo Boże - luty 2016

Spotkanie modlitewne - 16 luty 2016
KAŻDY Z NAS ZASŁUŻYŁ SOBIE NA ŚMIERĆ
 
Historia trzech młodzieńców z księgi Daniela podobna jest do historii każdego z nas....
Izraelici nie byli posłuszni Panu, odeszli od Jego przykazań, dostali się do niewoli Babilońskiej. Na dworze króla Nabuchodonozora służyli wtenczas Izraelscy młodzieńcy:  Szadrak, Meszak, Abednego, którzy nie chcieli  pokłonić się bożkom króla. Zostali skazani na śmierć - wrzuceni do rozpalonego pieca. Lecz ogień  ich nie spalał, nawet ich nie dotykał. Chodząć w ogniu uznali grzechy swego narodu modląc się, że Bóg sprawiedliwie ukarał Izraelitów za ich ciężkie przewinienia:
 
Panie osądziłeś nas sprawiedliwie, zgrzeszyliśmy (jako naród odwrócili się od Boga) i postąpiliśmy źle, zawiniliśmy i nie słuchaliśmy Ciebie. Nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia.... Teraz całym sercem idziemy za Tobą.... Wybaw nas przez cuda swoje...

I Bóg uratował swoje sługi od ognia. Mimo tego, że płomień wznosił się wysoko ponad piec, nie sprawiał  im bólu, ani nie wyrządzał krzywdy. Oni zaś  widząc to śpiewali hymny, wysławiali i błogosławili Boga.
 
Analogicznie  nasze grzechy prowadzą nas drogą do piekła. Każdy z nas zasłużył sobie na "piec ognisty"- na śmierć. Lecz ogień piekła nie dotknie sług Boga - tak jak ogień nie dotknął  trzech młodzieńców- bo Jezus jest TYM, który nas wykupił przez swoją śmierć na Krzyżu. 
 
Taka jest Jego MIŁOŚĆ - jak studnia bez dna, nieskończona. On wyzwolił nas od ognia piekła. Wystarczy tylko uznać własną grzeszność i pójść za Nim. Królestwo Boże jest dla nas otwarte. Jest to powód do radości i uwielbienia Boga.
 
 
Słowo Boże:
1. Ks. Daniela rozdz.3
2. Poznanie:
Miłość Boga do człowieka jest ogromna - jak studnia bez dna - i nieskończona.
 

Słowo Boże -styczeń 2016

Spotkanie modlitewne - 26 styczeń 2016
CZAS UWIELBIENIA JEST CZASEM W KTÓRYM BÓG DAJE NOWE ŻYCIE

Dziś uwielbiamy Boga w Jego Potędze, Obecności i Miłości.
Jezus powiedział, że każdego umiłował (J.15-9-11). On chce, abyśmy w tej Miłości trwali - chodzili w Niej każdego dnia i radowali się NIą. Jezus pragnie, aby ta radość z Jego Miłości była DOSKONAŁA, PEŁNA i PIERWSZA!
Ta radość z Miłości i Obecności Jeusa do mnie może wypełniać całe moje wnętrze i może być radością ponad innymi radościami. I wtedy łatwiej mi jest uwielbiać Boga.

Lecz uwielbiamy Boga również w naszych cierpieniach, bólach, smutkach, bezradności. Czas uwielbienia, często wbrew swoim uczuciom (uwielbienia wynikającego z mojego aktu woli), nie jest czasem straconym. Jest to czas błogosławiony,obfitujący w wiele łask.

A kiedy uwielbiam Go:
ON daje mi nowe życie, posyłając swego Ducha,
daje mi doświadczenie przebywania w Jego ramionach, w Jego Sercu
a także doświadczam Jego pokoju.
A więc czas uwielbienia to czas, w którym Bóg daje mi  nowe życie ducha.

I wtedy dziękuję Mu za to, że w trudach mojego życia znajduję Jego Miłość i wsparcie. On zapewnia mnie (każdego), że jest dobrym pasterzem. Owce skaleczone opatruje, "tłuste" umocnia, zagubione odnajduje. Każdego kocha pojedynczo.

Lecz, aby trwać w Miłości, Obecności Jezusa i radować się nią na codzień, trzeba troszczyć się o to, co daje nam nowe życie - o królestwo Boga w nas (nie troszcząc się zbytnio o to, co nie daje życia).


Słowo ze spotkania:

1) Ja jestem dobrym Pasterzem. Owce skaleczone opatruję, "tłuste" umacniam, zagubione odnajduję. Każdego kocham pojedynczo.

2) Światło:
Jezus poprzez uwielbienie daje nam doświadczenie przebywania na Jego kolanach i w Jego Sercu.

Żadna dusza niech nie myśli, że czas tego spotkania (uwielbienia) jest stracony. Jest to czas błogosławiony i obfituje w wiele łask.

4) Dam im nowe serce i nowego ducha włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce cielesne, aby.... przestrzegali moich praw i wypełniali je. (Ez. 11.19-20)

5) Nie troszczcie się o to, co nie daje życia, skoncentrujcie uwagę raczej na tym, co daje nowe życie (życie Boga w was)

 

Słowo Boże - grudzień 2015

Spotkanie modlitewne - 1 grudzień 2015
TAK. WKRÓTCE PRZYJDĘ (JEZUS)
 
W pierwszym tygodniu adwentu wołamy "Przyjdź Panie Jezu", "przyjdź, czekamy". Wołamy jako Kościół -Oblubienica, na naszym modlitewnym spotkaniu.  Woła wiele grup modlitewnych i chrześcijan na całym świecie. Łączymy się z nimi w tym wołaniu.  A tam, gdzie Jezusa wołają- ON przychodzi. Bo nasza modlitwa dociera do tronu Boga.                            
Jezus przychodzi pod postacią Eucharystii, w Słowie, osobiście na nasze wołanie... ale przyjdzie również w widoczny dla każdego sposób, na końcu czasów. A wtedy wszyscy Go zobaczymy. I coraz wiecej  i częściej chrześcijanie wołają i proszą o to ostatnie przyjście.
Wołają i uwielbiają Pana, jak ci słudzy  stojący w dziedzińcach domu Boga, na końcu czasów. Uwielbiają, bo Bóg wybrał ich dla siebie na swoją wyłączną  własność. Spiewają Mu i opowiadają o Jego cudach, które On uczynił w ich życiu. Pragną Jego obecności i radują się Jego przyjściem. Są jak Oblubienice przywołujące Oblubieńca. W odpowiedzi im Jezus mówi: "Tak. Wkrótce przyjdę".  Amen. Przyjdź Panie Jezu [Ap.26.20].
 
 
1. Poznanie: kiedy wołamy Pan przychodzi.
2. Poznanie: nasza modlitwa dociera do tronu Ojca.
 
3. Chwalcie Pana, chwalcie Jego słudzy, którzy stoicie w domu Pana na końcu czasów, w dziedzińcach domu naszego Boga.
Gdyż Pan wybrał Jakuba dla siebie, na swoją wyłączną własność.
Domu Izraela błogosławcie Pana, domu Aarona błogosławcie Pana,
Domu Lewiego błogosławcie Pana, błogosławcie Panan wy czciciele Pana.... (Ps.135)
 
4. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów.
Spiewajcie i grajcie Mu psalmy, opowiadajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech raduje się serce szukających Boga,
szukajcie woli Pana i Jego mocy, zawsze pragnijcie Jego obecnosci.... (Ps. 105.1-6)
 

Słowo Boże- listopad 2015

Spotkanie - 24 listopad 2015
NIE BÓJMY SIĘ, ŚWIAT NALEŻY DO BOGA I MY DO NIEGO
 
Jesteśmy świadkami wielu wydarzeń politycznych, gospodarczych, które przejmują nas niepokojem, a także ataku na wartości, na Kościół, na chrześcijan.  Pytamy do czego to prowadzi? Czy nasz świat zmieni się w zasadniczy sposób? To przejmuje nas lękiem. 
Jednakże Bóg powiedział,
że cały świat należy do Niego i my również.
Powiedział,
że jest Alfą i Omegą i Jego Królestwo jest niezniszczalne, a Jego panowanie - nieskończone. On ratuje i ocala, czyni znaki i cuda na niebie  ziemi.....
Powiedział,
że mieszka z nami i jesteśmy jego ludem a On jest Bogiem z nami....
Powiedział,
że działa i jest z tymi, którzy pozostaną mu wierni- wszystkie wielkie imperia upadną, i w tym czasie  pośle swego Archanioła Michała, który będzie się nami opiekował i nastanie kres ucisku.....
Powiedział,
że każdemu spragnionemu (cierpiącemu,choremu, zalęknionemu, słabememu, przeżywającemu trudne chwile), da pić ze źródła wody życia- za darmo, a tym, źródłem jest Jezus Chrystus, obecny przy nas, miłujący i miłosierny Syn Boga. Dany nam na każdy dzień...... 
On też nas posyła, abyśmy świecili jak te  pochodnie w ciemnościach i innym mówili o Jego Miłości.
Więc nie bójmy się, świat należy do Boga i my do Niego-wyprostujmy się i podnieśmy głowy.... aż zobaczymy Syna Człowieczego przychodzącego  na obłoku z wielką mocą i chwałą.
 
1.Ja Jestem Alfa i Omega, cały świat należy do Mnie. I wy do Mnie należycie. 
2. Bo On jest Bogiem żywym i wiecznym. Jego Królestwo jest niezniszczalne, a Jego panowanie - nieskończone. On ratuje i ocala, czyni znaki i cuda na niebie i ziemi(Ks. Daniela 6. 27-28, Ks. Daniela 7).
3. Usłyszalem potężny głos rozlegający się od tronu:
Oto mieszkanie Boga z ludźmi. On zamieszka z nimi i będą jego ludem. On będzie Bogiem z nimi. On otrze z ich oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia.... (Ap. 21.3-4).
4. Ks. Daniela 7- upadek imperiów świata i wieczne królowanie Boga.
5. W tym czasie powstanie Michał, wielki anioł, opiekun synów twojego ludu. I nastanie okres ucisku, jakiego dotąd żaden naród mie doznał.
 W tym czsie twój lud zostanie ocalony, każdy, kto jest zapisany w księdze....Wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie , jedni do życia wiecznego, a inni ku ku hańbie i wiecznej wzgardzie.  Mądrzy będą jasnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzą do sprawiedliwości- jak gwiazdy po wieczne czasy. (Ks. Daniela 12.1-3)
6. Tak bardzo Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. (J. 3.16).
7. Ja Jestem Alfa i Omega. Początek i Koniec. Ja spragnionemu dam pić ze źródła wody życia- za darmo. (Ap.21.6)
8. Rozpaliłem was jak pochodnie i macie świecić (pośród ciemności tego świata).
 

Słowo Boże - wrzesień 2015


Spotkanie 15.09.2015- Święto Podwyższenia Krzyża 
Zwycięstwo Jezusa na Gogocie może być udziałem każdego z nas
 
Jezus zwyciężył na Krzyżu i ten Zwycięski Krzyż staje się dla nas schronieniem. Jego rany zostały otwarte, abyśmy się w nich chowali przed niebezpieczeństwem. Dlatego kiedy jest nam trudno, Jezus chce nas pocieszać, chce byśmy w Nim się chowali. On wtedy pokazuje nam swoje rany i Krzyż i mówi:
w moich ranach jest twoje zdrowie, bo moje zwycięstwo jest Twoim zwycięstwem. Ja daję ci siłę i moc do niesienia twojego krzyża - do zwycięstwa, tylko wierz. 
 
A więc to Jego zwycięstwo na Golgocie może być więc udziałem każdego z nas. I to zwycięstwo Krzyża Jezusowego w nas, dokonuje się w każdej chwili, nie tylko od czasu do czasu!
 
Dlatego Pan chce namaszczać wszystkie nasze chore miejsca i ciemności... ON godzień jest zawierzenia. Dlatego wołajmy:
Panie mamaść mnie- każde chore miejsce duszy, ducha i ciała, 
abym lepiej Ciebie poznał, widział, kochał....,
abym moje małe golgoty pokonywał Twoją mocą,
abym nie tracił tego, co w życiu najważniejsze - Ciebie.
Namaść moje stopy, abym biegł mówić o Twojej Miłości i Twoim zwycięskim Krzyżu. 
Tobie Jezu chwała i cześć, i dziękczynienie.
 
1. Wizja: Jezus z otwartymi ranami stoi przed każdym."To dla ciebie zostały otworzone".
 
2. Światło: Pan chce namaszczać wszystkie chore miejsca i nasze ciemności.
 
3. To, co dokonało sie na Golgocie- moje zwycięstwo - to może być waszym  udziałem.
 
4. ŚWiatło: To zwycięstwo krzyża Jezusowego w nas dokonuje się się w każdej chwili, nieustannie (a nie od czasu do czasu).
 
 
 
Więcej artykułów…