LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
<<  Sty 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Słowo Boże- marzec 2016

Spotkanie modlitewne - 29 marca 2016
DANA MU JEST WSZELKA WŁADZA NA NIEBIE I NA ZIEMI!
 
Tak jak Jezus po zmartwychwstaniu, umawia się z uczniami w Galilei i tam ich spotyka, tak nasze spotkania modlitewne są taką Galileą - miejscem spotkań z Jezusem. Tam daje uczniom przesłanie, że dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi oraz że zostanie z nimi do końca świata.
My w naszej Galilei odbieramy to samo przesłanie - Jezus ma wszelką władzę! I jest również nami do końca świata! 
Bo Chrystus Zmartwychwstały jest Zwycięzcą. I niczym są knowania, ideologie, rządy, w porównaniu z Jego władzą. I małe są nasze zmartwienia,  lęki, problemy osobiste, w obliczu Jego zwycięstwa i władzy. On jest Panem Nieba i Ziemi i ostatecznie w Jego rękach jest władza i moc.
Dlatego mając takiego Pana, zapraszajmy Go do naszego życia, oddawajmy mu siebie samych, nasz kraj, świat;
niech przenika nas swoja obecnością i światłem;
niech udziela nam ciągle na nowo nadziei, że Jest Panem na niebie i na ziemi i w jego ręku jest wszelka władza;
niech udziela  nam swoich duchowych darów, abyśmy żyli Jego zwycięstwem i w Nim mieli nadzieję na swoje zwycięstwa.
 
Słowo Boże:
1. Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im nakazał. Gdy Go zobaczyli oddali Mu hołd... a Jezus podszedł do nich i powiedział: Otrzymałem pełną władzę na niebie i na ziemi....
a oto Ja jestem z wami  przez wszystkie dni, aż do końca świata (Mt. 28 16-20).
2. Światło: Każdy z nas został przeniknięty obecnością Bożą i światłem.
3. Wizja: jaśniejący Chrystus, z Jego ran wypływa światło i przenika nas.
4. Światło: każdy z nas jest cenny w oczach Bożych i Pan będzie mu udzielał darów duchowych.Spotkanie modlitewne- 15 marca 2016
CZAS STANIA POD KRZYŻEM JEZUSA TO CZAS, W KTÓRYM JESTEŚMY OBDARZANI NOWYM ŻYCIEM
 
Dziś byliśmy pod Krzyżem Jezusa. Staliśmy tam w milczeniu patrząc na Jego rany i  przynosząc Mu swoje krzyże- cierpienia, grzechy, lęki, bóle ducha i ciała. Łączyliśmy nasze krzyże z Jego. 
Z Krzyża Jezusa płynie światło i moc, które przemieniają stojących pod Nim. Przychodząc pod Krzyż Jezusa możemy doświadczyć "nowego życia" ducha, duszy a nawet ciała. Możemy też doświaczyć Jezusowego przytulenia. ON - wiszący na Krzyżu - schyla się ku nam, bierze nas w swoje  ramiona, razem z naszymi cierpieniami. I wtedy pozostaje w nas tylko przemieniające doświadczenie Jego Miłości i bliskości...
 
 
Słowo Boże:
1. Przychodżcie pod mój Krzyż a Ja będę was obdarzał nowym życiem.
2. Wizja: Jezus wiszący na Krzyżu wyciąga ręce, schyla się i bierze nas w objęcia - kiedy stoimy pod Jego Krzyżem i doświadczamy swojej drogi krzyżowej.
3. Umiłowane dzieci moje. Trwajcie w mojej Miłości. Łączcie swoje krzyże z Moim Krzyżem, swoje serce z Moim Sercem.
4. Jesteście bojaźliwi. Nie bójcie się. Ja Jestem z Wami do końca świata. 
5.Obraz: Serce na Krzyżu, z Krzyża jaśnieje światło, które przemienia tych, którzy są w Jego kręgu.
Dziękuję, że przyjmujecie Moje Światło.


Spotkanie modlitewne - 1 marca 2016
 TYLKO WTEDY SPOTYKAMY JEZUSA, GDY WYRUSZAMY NA "PUSTYNIĘ"
 
Bóg, chce nas nasycić swoją Miłością, dać nam się całkowicie. Lecz w zgiełku tego świata, kiedy wszystko nas rozprasza, nie potrafi tego uczynić. Dlatego Bóg chce nas wyprowadzać na pustynię - "miejsce ciszy", gdzie mamy szansę spotkać tylko Jego.... I mówi "pozwólcie mi się prowadzić". Chce byśmy tam na pustyni usiedli u Jego stóp, patrzeli na Niego, ogrzewali się Jego  Miłością. To taki czas przebywania razem - "On i ja".
Ale pustynia, samotność, może nas rozpraszać - dopadają nas nasze myśli - ujawniają się (poznajemy)  nasze bożki czyli sprawy o których najbardziej myślimy, pojawiają się nierozwiązane problemy... wtedy poddajemy je Panu, choćby na nowo 77 razy.
Jednakże pustynia jest szansą dotarcia do źródeł wody żywej - do Jezusa. Tam poznajemy Go, tam nasyca nas swoją Miłością, tam też umacnia nas do powierzonych zadań (jak Mojżesza na pustyni).
Prośmy gorąco, abyśmy dali Mu się wyprowadzać na pustynię.
 
Słowo Boże: 
1. Światło: 
- Pan chce nas wyprowadzić na "pustynię".
- Siedzimy u stóp Pana i ogrzewamy się Jego Miłością.
2. Pozwólcie się prowadzić.
3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
4. Bóg na pustyni objawia się Mojżeszowi i powierza mu misję - Ks.Wyjścia 3. 1-12
 

Słowo Boże - luty 2016

Spotkanie modlitewne - 16 luty 2016
KAŻDY Z NAS ZASŁUŻYŁ SOBIE NA ŚMIERĆ
 
Historia trzech młodzieńców z księgi Daniela podobna jest do historii każdego z nas....
Izraelici nie byli posłuszni Panu, odeszli od Jego przykazań, dostali się do niewoli Babilońskiej. Na dworze króla Nabuchodonozora służyli wtenczas Izraelscy młodzieńcy:  Szadrak, Meszak, Abednego, którzy nie chcieli  pokłonić się bożkom króla. Zostali skazani na śmierć - wrzuceni do rozpalonego pieca. Lecz ogień  ich nie spalał, nawet ich nie dotykał. Chodząć w ogniu uznali grzechy swego narodu modląc się, że Bóg sprawiedliwie ukarał Izraelitów za ich ciężkie przewinienia:
 
Panie osądziłeś nas sprawiedliwie, zgrzeszyliśmy (jako naród odwrócili się od Boga) i postąpiliśmy źle, zawiniliśmy i nie słuchaliśmy Ciebie. Nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia.... Teraz całym sercem idziemy za Tobą.... Wybaw nas przez cuda swoje...

I Bóg uratował swoje sługi od ognia. Mimo tego, że płomień wznosił się wysoko ponad piec, nie sprawiał  im bólu, ani nie wyrządzał krzywdy. Oni zaś  widząc to śpiewali hymny, wysławiali i błogosławili Boga.
 
Analogicznie  nasze grzechy prowadzą nas drogą do piekła. Każdy z nas zasłużył sobie na "piec ognisty"- na śmierć. Lecz ogień piekła nie dotknie sług Boga - tak jak ogień nie dotknął  trzech młodzieńców- bo Jezus jest TYM, który nas wykupił przez swoją śmierć na Krzyżu. 
 
Taka jest Jego MIŁOŚĆ - jak studnia bez dna, nieskończona. On wyzwolił nas od ognia piekła. Wystarczy tylko uznać własną grzeszność i pójść za Nim. Królestwo Boże jest dla nas otwarte. Jest to powód do radości i uwielbienia Boga.
 
 
Słowo Boże:
1. Ks. Daniela rozdz.3
2. Poznanie:
Miłość Boga do człowieka jest ogromna - jak studnia bez dna - i nieskończona.
 

Słowo Boże -styczeń 2016

Spotkanie modlitewne - 26 styczeń 2016
CZAS UWIELBIENIA JEST CZASEM W KTÓRYM BÓG DAJE NOWE ŻYCIE

Dziś uwielbiamy Boga w Jego Potędze, Obecności i Miłości.
Jezus powiedział, że każdego umiłował (J.15-9-11). On chce, abyśmy w tej Miłości trwali - chodzili w Niej każdego dnia i radowali się NIą. Jezus pragnie, aby ta radość z Jego Miłości była DOSKONAŁA, PEŁNA i PIERWSZA!
Ta radość z Miłości i Obecności Jeusa do mnie może wypełniać całe moje wnętrze i może być radością ponad innymi radościami. I wtedy łatwiej mi jest uwielbiać Boga.

Lecz uwielbiamy Boga również w naszych cierpieniach, bólach, smutkach, bezradności. Czas uwielbienia, często wbrew swoim uczuciom (uwielbienia wynikającego z mojego aktu woli), nie jest czasem straconym. Jest to czas błogosławiony,obfitujący w wiele łask.

A kiedy uwielbiam Go:
ON daje mi nowe życie, posyłając swego Ducha,
daje mi doświadczenie przebywania w Jego ramionach, w Jego Sercu
a także doświadczam Jego pokoju.
A więc czas uwielbienia to czas, w którym Bóg daje mi  nowe życie ducha.

I wtedy dziękuję Mu za to, że w trudach mojego życia znajduję Jego Miłość i wsparcie. On zapewnia mnie (każdego), że jest dobrym pasterzem. Owce skaleczone opatruje, "tłuste" umocnia, zagubione odnajduje. Każdego kocha pojedynczo.

Lecz, aby trwać w Miłości, Obecności Jezusa i radować się nią na codzień, trzeba troszczyć się o to, co daje nam nowe życie - o królestwo Boga w nas (nie troszcząc się zbytnio o to, co nie daje życia).


Słowo ze spotkania:

1) Ja jestem dobrym Pasterzem. Owce skaleczone opatruję, "tłuste" umacniam, zagubione odnajduję. Każdego kocham pojedynczo.

2) Światło:
Jezus poprzez uwielbienie daje nam doświadczenie przebywania na Jego kolanach i w Jego Sercu.

Żadna dusza niech nie myśli, że czas tego spotkania (uwielbienia) jest stracony. Jest to czas błogosławiony i obfituje w wiele łask.

4) Dam im nowe serce i nowego ducha włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce cielesne, aby.... przestrzegali moich praw i wypełniali je. (Ez. 11.19-20)

5) Nie troszczcie się o to, co nie daje życia, skoncentrujcie uwagę raczej na tym, co daje nowe życie (życie Boga w was)

 

Słowo Boże - grudzień 2015

Spotkanie modlitewne - 1 grudzień 2015
TAK. WKRÓTCE PRZYJDĘ (JEZUS)
 
W pierwszym tygodniu adwentu wołamy "Przyjdź Panie Jezu", "przyjdź, czekamy". Wołamy jako Kościół -Oblubienica, na naszym modlitewnym spotkaniu.  Woła wiele grup modlitewnych i chrześcijan na całym świecie. Łączymy się z nimi w tym wołaniu.  A tam, gdzie Jezusa wołają- ON przychodzi. Bo nasza modlitwa dociera do tronu Boga.                            
Jezus przychodzi pod postacią Eucharystii, w Słowie, osobiście na nasze wołanie... ale przyjdzie również w widoczny dla każdego sposób, na końcu czasów. A wtedy wszyscy Go zobaczymy. I coraz wiecej  i częściej chrześcijanie wołają i proszą o to ostatnie przyjście.
Wołają i uwielbiają Pana, jak ci słudzy  stojący w dziedzińcach domu Boga, na końcu czasów. Uwielbiają, bo Bóg wybrał ich dla siebie na swoją wyłączną  własność. Spiewają Mu i opowiadają o Jego cudach, które On uczynił w ich życiu. Pragną Jego obecności i radują się Jego przyjściem. Są jak Oblubienice przywołujące Oblubieńca. W odpowiedzi im Jezus mówi: "Tak. Wkrótce przyjdę".  Amen. Przyjdź Panie Jezu [Ap.26.20].
 
 
1. Poznanie: kiedy wołamy Pan przychodzi.
2. Poznanie: nasza modlitwa dociera do tronu Ojca.
 
3. Chwalcie Pana, chwalcie Jego słudzy, którzy stoicie w domu Pana na końcu czasów, w dziedzińcach domu naszego Boga.
Gdyż Pan wybrał Jakuba dla siebie, na swoją wyłączną własność.
Domu Izraela błogosławcie Pana, domu Aarona błogosławcie Pana,
Domu Lewiego błogosławcie Pana, błogosławcie Panan wy czciciele Pana.... (Ps.135)
 
4. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów.
Spiewajcie i grajcie Mu psalmy, opowiadajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech raduje się serce szukających Boga,
szukajcie woli Pana i Jego mocy, zawsze pragnijcie Jego obecnosci.... (Ps. 105.1-6)
 

Słowo Boże- listopad 2015

Spotkanie - 24 listopad 2015
NIE BÓJMY SIĘ, ŚWIAT NALEŻY DO BOGA I MY DO NIEGO
 
Jesteśmy świadkami wielu wydarzeń politycznych, gospodarczych, które przejmują nas niepokojem, a także ataku na wartości, na Kościół, na chrześcijan.  Pytamy do czego to prowadzi? Czy nasz świat zmieni się w zasadniczy sposób? To przejmuje nas lękiem. 
Jednakże Bóg powiedział,
że cały świat należy do Niego i my również.
Powiedział,
że jest Alfą i Omegą i Jego Królestwo jest niezniszczalne, a Jego panowanie - nieskończone. On ratuje i ocala, czyni znaki i cuda na niebie  ziemi.....
Powiedział,
że mieszka z nami i jesteśmy jego ludem a On jest Bogiem z nami....
Powiedział,
że działa i jest z tymi, którzy pozostaną mu wierni- wszystkie wielkie imperia upadną, i w tym czasie  pośle swego Archanioła Michała, który będzie się nami opiekował i nastanie kres ucisku.....
Powiedział,
że każdemu spragnionemu (cierpiącemu,choremu, zalęknionemu, słabememu, przeżywającemu trudne chwile), da pić ze źródła wody życia- za darmo, a tym, źródłem jest Jezus Chrystus, obecny przy nas, miłujący i miłosierny Syn Boga. Dany nam na każdy dzień...... 
On też nas posyła, abyśmy świecili jak te  pochodnie w ciemnościach i innym mówili o Jego Miłości.
Więc nie bójmy się, świat należy do Boga i my do Niego-wyprostujmy się i podnieśmy głowy.... aż zobaczymy Syna Człowieczego przychodzącego  na obłoku z wielką mocą i chwałą.
 
1.Ja Jestem Alfa i Omega, cały świat należy do Mnie. I wy do Mnie należycie. 
2. Bo On jest Bogiem żywym i wiecznym. Jego Królestwo jest niezniszczalne, a Jego panowanie - nieskończone. On ratuje i ocala, czyni znaki i cuda na niebie i ziemi(Ks. Daniela 6. 27-28, Ks. Daniela 7).
3. Usłyszalem potężny głos rozlegający się od tronu:
Oto mieszkanie Boga z ludźmi. On zamieszka z nimi i będą jego ludem. On będzie Bogiem z nimi. On otrze z ich oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia.... (Ap. 21.3-4).
4. Ks. Daniela 7- upadek imperiów świata i wieczne królowanie Boga.
5. W tym czasie powstanie Michał, wielki anioł, opiekun synów twojego ludu. I nastanie okres ucisku, jakiego dotąd żaden naród mie doznał.
 W tym czsie twój lud zostanie ocalony, każdy, kto jest zapisany w księdze....Wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie , jedni do życia wiecznego, a inni ku ku hańbie i wiecznej wzgardzie.  Mądrzy będą jasnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzą do sprawiedliwości- jak gwiazdy po wieczne czasy. (Ks. Daniela 12.1-3)
6. Tak bardzo Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. (J. 3.16).
7. Ja Jestem Alfa i Omega. Początek i Koniec. Ja spragnionemu dam pić ze źródła wody życia- za darmo. (Ap.21.6)
8. Rozpaliłem was jak pochodnie i macie świecić (pośród ciemności tego świata).
 
Więcej artykułów…