LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
<<  Mar 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Słowo Boże - styczeń 2014

Słowo Boże ze spotkania - 28 stycznia 2014
GDY WYPEŁNIAMY WOLĘ BOŻĄ, STAJE SIĘ ONA DLA NAS BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

Dziś Jezus przychodzi ze światłem, które jest nam potrzebne na "drodze", którą idziemy. Chce, abyśmy Go rozpoznawali, rozpoznawali Jego wolę na tej drodze. On daje nam łaskę - światło do tego rozpoznawania. Chce, byśmy wypełniając Jego wolę stawali się świętymi. Trzeba więc  postawić Jezusa na pierwszym miejscu, a inne więzi ludzkie, sprawy, pracę na drugim, trzecim...... Jego wola przyjęta i wypełniana jest błogosławieństwem. Z perspektywy czasu okazuje się szczęściem.
I na drodze wypełniania Jego woli, On nas przyodziewa mocą i swoją Miłością.

A oto Carlo Caretto tak pisze o świętości i woli:
"Nasze uświęcenie jest wolą Bożą. On swoje zadanie z pewnością wypełnia. A więc dlaczego nie osiągamy świętości? Z czyjej winy? Odpowiedź nasuwa się sama. Od dziś zaczynam być robotnikiem woli Bożej".


1. Przychodzę ze światłem na wasze drogi, abyście mnie rozpoznawali na drodze, abyście rozpoznawali moje drogi, moją wolę na waszych drogach i powiedzieli "tak" tej woli.

2. Odpowiedział im: "Kto jest moja matką i  moimi braćmi?".  I patrząc na siedzących dokoła, powiedział:
"Właśnie  oni są moją matką i moimi braćmi. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką". (MK 3.31-35)

3. Jestem tu dzieci moje  i nie bójcie się przyjąć mojej woli. Moja wola jest błogosławieństwem.

4. Przyodziałem was moją mocą i moją miłością, której potrzebujecie do kroczenia moją drogą.


Słowo Boże ze spotkania - 14 stycznia 2014
DUCH BOŻY STALE WYLEWA SIĘ NA NAS, LECZ NIE MOŻE DZIAŁAĆ, BO NIE MA W NAS PRAGNIENIA JEZUSA

Gdy Jezus wyszedł z wody po chrzcie otworzyło się niebo i zobaczył Ducha Św. zstępującego na Niego. Ten sam Duch św. ogarnia także nas  ochrzszczonych i stale jest z nami, stale wylewa się się na nas. Ale nie może w nas działać, bo my Go nie pragniemy.
Jezus  w wieczerniku powiedział: pragnieniem zapragnąłem, aby być z wami. Jezus pragnie być z nami. I pozostaje z nami przez to, że Duch Św. nam Go objawia. To Duch Św. powoduje, że chodzimy w świetle Jezusa, gdy wokół są ciemności,  że niebo jest w nas, gdy warunki zewnętrzne nas przytłaczają, że doświadczamy pocieszenia, gdy znajdujemy się w ucisku...

Warunkiem chodzenia w Duchu Św.  jest pragnienie, aby być z Jezusem, tak jak On zapragnął być z nami. Czy mogę teraz, dziś za Jezusem powtórzyć:
"pragnieniem zapragnąłem być z Tobą Jezu" ?
A może są we mnie nieuporządkowane pragnienia, które zabierają mi miejsce w sercu przeznaczone dla Jezusa?

Jezu dziś również do mnie  mówisz, że pragnieniem zapragnąłeś być ze mną teraz i na zawsze. I ja chcę Panie każdego dnia wołać, że pragnę także być z Tobą teraz i na zawsze. Chociaż jestem słabym człowiekiem, chcę Ci w moim sercu robić coraz więcej miejsca....   a przez to doświadczać  wylewającego się na mnie Twojego Ducha Św.

1. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się Mu niebo i zobaczył Ducha Bożego , który zstępował na niego.... (Mt.3.16).

2. Pragnieniem zapragnąłem tę Paschę zjeść z wami --> ( z  tłumaczenia greckiego) (Łk.22.15).
 

Słowo Boże - grudzień 2013

Słowo Boże ze spotkania - 17.12.2013
GDYBY NIE POCZĘCIE I URODZENIE SIĘ JEZUSA, BYLIBYŚMY STALE W SZATACH WIĘŹNIÓW

Adwent jest czasem wychodzenia z ciemności (z więzienia), zdzierania szat niewoli. Gdyby nie poczęcie i urodzenie się Jezusa bylibyśmy stale w szatach więźniów... To Jezus zdarł z nas szaty niewoli. Metaforą do tego może być historia Jehoniasza - króla judzkiego. Opisuje ją prorok Jeremiasz. Jehoniasza po 37 latach  przebywania  w niewoli babilońskiej, został uwolniony z więzienia przez nowego króla babilońskiego.  Jehoniasz zdjął wtedy szaty więzienne i resztę życia jadał posiłki przy stole królewskim. Nowy Król babiloński był mu życzliwy,  zapewnił mu utrzymanie, opiekował się nim  przez wszystkie dni, aż do śmierci Jehoniasza.
Wszyscy w Jezusie stajemy się wolni. Możemy nieustannie ucztować u Króla (jak uwolniony Jehoniasz)- teraz  przyjmując Jezusa w Eucharystii i odnajdując w sercu, a póżniej ucztować z Nim w życiu wiecznym. Teraz też doświadczamy Jego opatrzności i błogosławieństwa. Jego Miłość przenika nas do "szpiku kości". I obiecuje, że będzie przychodził z nową mocą, z nową siłą i będzie czynił wszystko nowe.

Nasze uwolnienie, zdjęcie szat niewoli, przyobleczenie się w szaty zbawienia, ucztowanie.... jest możliwe dzięki wcieleniu Jezusa. Dzięki "tak" Maryi. I dzięki temu, że Bóg Ojciec chciał sie podzielić z nami tym co ma najcenniejszego - swoim Synem Jezusem Chrysusem.
Prosimy, aby wszyscy ludzie na Ziemi, w tym adwencie  zdjęli szaty niewoli i przyodziali się w szaty zbawienia- w Jezusa Chrystusa.

1. W trzydziestym siódmym roku od uprowadzenia do niewoli króla Jehoniasza.... król babiloński Ewil Merodak, w roku swego wstąpienia na tron, ułaskawił króla Judy Jehoniasza i uwolnił go z więzienia. Rozmawiał z nim życzliwie i kazał postawić jego tron wyżej niż trony innych królów, przebywających z nim w Babilonie. Zdjął wiec Jehoniasz swój więzienny ubiór i przez resztę życia jadał posiłki przy stole królewskim. Tak więc król babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie przez wszystkie dni życia aż do śmierci. (Jeremiasz 52.31-34)

2. Prawdziwie przychodzę do was. Oczekujcie Mnie w waszych sercach.

3. Przychodzę dać wam światło.

4. Moja Miłość Przychodzenia przenika was do "szpiku kości".

5. Przyjdę do was z nową mocą, z nową siłą, będę czynił wszystko nowe.

 
Słowo Boże ze spotkania - 3.12.2013
BÓG NAPOMINA, ŻE SERCA WIERZĄCYCH SĄ SKORE DO ODCHODZENIA OD NIEGO

Dziś Pan mówił do nas przez tekst Ewangelii -  Listu do Galatów (Ga. 4. 3 -11).
Tekst ten przypomina nam, że Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna. Duch ten umożliwił nam wiarę i poznanie Boga.
I dlatego znając Boga nie możemy znów powracać  do pogaństwa, odstępować od Boga. Nie możemy żyć tak, jakbyśmy Boga nie znali.
Św. Paweł napomina:

"A teraz kiedy poznaliście Boga ....nie możecie zwracać się ku bezsilnym,i marnym żywiołom, pragnąc na nowo im służyć...." (Ga 4.9)

Tym tekstem Bóg napomina nas i wszystkich chrześcijan. Dopóki człowiek nie zna Boga, można usprawiedliwić to, że żyje jak poganin. Gdy jednak Bóg daje mu się poznać, wcześniejsze bożki muszą być całkowicie  odrzucone.

Pojawia się refleksja, w czym moje serce jest niewierne Bogu, jakie są moje odejścia od Niego?
A także potrzeba modlitwy wstawienniczej za chrześcijan odchodzących lub niewiernych Bogu.

 

Słowo Boże ze spotkań - listopad 2013

Słowo Boże ze spotkania - 19.11.2013
ŁASKA BOŻA JEST NAD KAŻDYM, WYSTARCZY TYLKO PRAGNĄĆ

Chwaliliśmy Boga za łaskę, która jest nad nami, za obfitość daru Jego Obecności i Miłości nad każdym. Jego łaskę można otrzymać za darmo, wystarczy tylko pragnąć. Ona najczęściej przychodzi w sposób niewidoczny, tak jak niewidoczne jest Królestwo Boże pośród nas.
Dziś wielu z nas przyszło na modlitwę z  różnymi  niepokojami, lecz obfitość Jego Ducha spoczęła na każdym. I wielu z nas doświadczyło Jego łaski - pokoju.

1. Poznanie: nad każdym jest łaska Boża- obfitość daru Obecności i Miłości Boga.
2. Panie Jak otrzymać łaskę? 
Poznanie: mamy tylko pragnąć łaski; łaska najczęściej działa w sposób niewidoczny, jak niewidoczne jest Królestwo Boże.
3. Obfitość mojego Ducha spoczęła na każdym z was.
4. Pokój daję wam, nie taki jaki świat daje.
 

Słowo Boże ze spotkań - październik 2013


Słowo Boże ze spotkania - 29.10.2013
JEZUS CZEKA W NIEBIE NA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

W chwili śmierci Jezus przyjdzie, by nas zabrać, lecz my mamy być na to przygotowani: oczekiwać kiedy zapuka i otworzyć Mu. Wtedy zabierze nas do Nieba, posadzi przy stole i będzie nam usługiwał. Będziemy szczęśliwi, bo będziemy z Nim ucztować.
Ujrzymy Go tam niesamowicie pięknym, pełnym Miłości i Światła.
Jezus zapewnia, że czeka tam na każdego z nas, że mamy to sobie wziąźć do serca czyli żyć tym zapewnieniem. Każdy jest Mu drogi, bo naznaczony Jego Świętą Krwią.

1 Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, który ma wrócić z wesela, aby zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie. Zapewniam was, że przepasze się, posadzi ich przy stole i , obchodząc będzie im usługiwał. (Łk. 12. 36-38)

2. Poznanie: Jezus w niebie jest niesamowicie piękny, pełen miłości i światła (tego nie da się wyraźić słowami). Święci ciągle wpatrują się w Jego Oblicze.

3. Weźcie to sobie do serca, że Ja (w Niebie) czekam na każdego z was.Słowo Boże ze spotkania - 22.10.2013
TAM GDZIE WSPÓLNOTA GROMADZI SIĘ W IMIĘ JEZUSA ON PRZYCHODZI W MOCY SWOJEGO MAJESTATU

Bóg przychodzi tam, gdzie jest zapraszany, gdzie serca ludzi otwierają się na Jego obecność. 
I przychodzi w mocy swego Majestatu. On Bóg, który wszystko stworzył, jest samą Mądrością, Miłością i Miłosierdziem. I takim Go spotykamy we wsólnocie, w czasie uwielbienia i w czasie modlitwy wstawienniczej. Wtedy każdy z nas ma dostęp do Jego Serca. On Pan  Nieba i Ziemi daje nam się cały.
I dziś, kiedy prosimy Boga(tak jak Mojżesz prosił z wyciągniętymi rękami), by zwyciężał w nas i w świecie , On wysłuchuje naszych modlitw.

1.
 Poznanie: Jezus przychodzi w mocy swojego majestatu, w mocy mądrości, miłości i miłosierdzia i  j est obecny pośród nas.

2. Poznanie: Każdy z nas ma dostęp do Jego Serca.

3. Umiłowane dzieci moje. Cały wam sie daję, cały jestem dla was i wysłuchuję waszych modlitw.

4. Ps.136 Litania i miłosierdziu Bożym

Sławcie Pana bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki!
On swą mądrością stworzył wszystko..., bo Jego łaska na wieki!
On sam dokonał wielkich cudów, bo Jego łaska na wieki!

On rozdarł Morze Czerwone na części, bo Jego łaska na wieki!

I przeprowadził Izraela przez jego środek, bo Jego łaska na wieki!
On przeprowadził swój lud przez pustynię, bo Jego łaska na wieki!
Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, bo Jego łaska na wieki!
I wybawił nas od naszych wrogów, bo Jego łąska na wieki
Sławcie Pana niebios, bo Jego łaska na wieki!


Słowo Boże ze spotkania - 15.10.2013
KAŻDY KTO SŁUCHA SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJE JE STAJE SIĘ NAPRAWDĘ SZCZĘŚLIWY

Jezus przypomina jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego i pójście za tym Słowem. Obiecuje, że wtedy człowiek znajdzie prawdziwe szczęście.  Jezus upomina ludzi, że nie słuchają Jego słów. Przytacza przykład Królowej z Południa, która przyjechała z daleka słuchać słów Salomona, albo pokazuje, że ludzie z Niniwy nawrócili się, kiedy do nich mówił Jonasz. Słowa Jezusa mają o wiele większą moc niż słowa Salomona czy Jonasza. Słowa Jezusa - gdy je słuchamy i zachowujemy - tworzą nowe życie w nas,  są naszą mocą, by pokonać to co jest trudne, są naszą mądrością i  pokojem. I kiedy Jego Słowa są w nas, jesteśmy rozpoznawani, bo Jezus jest w nas.
Prosimy dziś Pana, który staje przed nami, abyśmy ukochali czas przeznaczony na czytanie, słuchanie Jego Słowa. Abyśmy żyjąc tym Słowem byli naprawdę szczęśliwi.

1. Łk. 11. 27-32
Lecz On powiedział:
"Szczęśliwi sa raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i  zachowują je.

2. Łk. 29-32
Królowa z Południa wystąpi na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo ona przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. A przecież tu jest ktoś większy od Salomona.
Mieszkańcy Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo oni nawrócili się dzięki nauczania Jonasza. A przecież tu jest ktoś większy od Jonasza.

3. Moje Słowo jest w was mocą i nowym życiem. Nosząc je pokonacie to, co wydaje się być niepokonane.
Przychodźcie do Mnie, aby nowe życie wytrysnęło z was. Jesteście mi potrzebni, aby świat rozpoznał Mnie w was.

4.
Ps 40.4-5
Postawił me stopy na skale i umocnił moje kroki
Natchnął mnie do śpiewania pieśni nowej
hymnu dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i lęk ich ogarnie, i zaufają Panu
Szczęśliwy człowiek, który ufność złożył w Panu...

5.
Wizja:
Jezus chce nam  usługiwać, staje przed każdym i  pyta "czego chcesz ode Mnie?"

 

Słowo Boże ze spotkań - wrzesień 2013

Słowo Boże ze spotkania - 17.09.2013
BÓG CHCE, ABYŚMY NIEŚLI JEGO ŚWIATŁO

Jezus pragnie nas posyłać, abyśmy nieśli Jego światło, świecili Jego światłem i w ten sposób przynosili owoc. Ponieważ jesteśmy słabi powinniśmy korzystać z Jego mocy, z Jego świętości.  Dlatego namaszcza nas na drogę.


1. W czasie uwielbienia:

   Tańczcie  i radujcie  się, miłe mi jest wasze uwielbienie.

2. Przychodzę, aby dać wam odwagę do niesienia mojego światła.

3. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Pragnę, byście szli i owoc przynieśli.

4. Bierzcie z mojej mocy, bo sami z siebie nic uczynić nie możecie.

5. Poznanie: Pan namaszcza każdego swoją obfitością. Mamy nieść światło i życie tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy.


Słowo Boże ze spotkania - 3.09.2013
BÓG JEST TYM, KTÓRY NAS KARMI DUCHOWYM MOSZCZEM, OLIWĄ I FIGAMI

Dziś Jezus przychodzi, aby nas nasycić swoją Obecnością, radością. Spogląda na nas  wzrokiem miłości, tak jak spoglądał na ludzi 2000 lat temu. Pragniemy sycić się tym  spotkaniem z Nim, karmić się Jego spojrzeniem.  W Słowie proroka Joela obiecuje dać nam pokarm duchowy:  Oto daję wam moszcz i oliwę, byście się nimi nasycili...  
Karmiąc swój lud mówi, że nie ma się lękać, bo On wypędza jego wrogów.
Dlatego z radością chcemy chwalić Boga, który czyni nam wielkie rzeczy - może nasze dusze nakarmić do syta. Jesteśmy jego ludem i ma o nas staranie.
Jezus pragnie spotykać się z każdym, również na modlitwie indywidualnej, każdego dnia. Chce nas wtedy karmić duchowym moszczem, oliwą i figami.

1. Poznanie: Jezus przychodzi i chce każdego nasycić swoją Obecnością i Miłością. Mamy tylko tego pragnąć.

2. Poznanie: Jezus jest tutaj i pragnie się z każdym spotkać.

3. Jakże miałbym nie przybyć. Jesteście moimi dziećmi. Przychodzę karmić was moszczem i oliwą (symbolika pokarmu duchowego).

4. Ks. Joela 2.1
Oto daję wam moszcz i oliwę, byście się nimi nasycili,
i już nie pozwolę, by narody z was szydziły.
Oddalę od was najeźdźcę z północy,
wypędzę go do ziemi jałowej i spustoszonej...

Nie bój się ziemio! Raduj się i wesel, bo Pan uczynił wielkie rzeczy!
Nie bójcie się... bo już zieleni się pastwisko na stepie,
drzewa rodzą już owoce,
a drzewa figowe i krzew winny owocują obficie.

Weselcie się synowie Syjonu, radujcie się Panem,
waszym Bogiem, bo dał wam zbawienny deszcz:
deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie...

Klepiska napełnią się zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą....
Wtedy będziecie mogli najeść się do syta, i chwalić będziecie imię Pana,
waszego Boga, który uczynił wam wielkie rzeczy....

I poznacie, że Ja jestem pośród was, że Ja, Pan,
jestem waszym Bogiem i nie ma innego.


5. Zaczerpnijcie z mojego Serca. To jest skarbnica wszelkich łask.

6. Jesteście moim ludem i mam o was pieczę.

7. Kocham was. Cieszę się z waszej obecności że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Czekałem tu na was. Wiele łask spłynęło dziś na was.

8. Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności.

9. Poznanie: Bóg pragnie spotykać się z każdym, w indywidualnej relacji - na modlitwie każdego dnia. Chce nas wtedy karmić duchowym moszczem, oliwą i figami.

 
Więcej artykułów…