LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 148 gości 
<<  Maj 2024  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Słowo Boże - marzec 2014

Słowo Boże ze spotkania - 25 marzec 2014, Święto Zwiastowania Jezusa i Dzień Świętości Życia
KAŻDY Z NAS POCZĄŁ SIĘ W ŁONIE BOGA I JEST OWOCEM MIŁOŚCI I PRAGNIENIA BOGA

Dziś dziękowaliśmy Bogu Ojcu za nasze życie w ciele i za życie naszej duszy, które to mają początek w Nim Samym.

Bóg w dzisiejszym Słowie mówi, że zrodził każdego z głębokości Wnętrzności swoich, czyli każdy z nas począł się w Łonie Boga. Łono oznacza skryte miejsce w którym rozwija się owoc miłości. Każdy z nas jest więc owocem Miłości i pragnienia samego Boga. Dlatego też ON  chce, abyśmy poznawali Jego Miłość i doświadczali jej.

Aby to zamierzenie Boga mogłoby być zrealizowane posyła nam swego Syna Jezusa Chrystusa. Poznając Jezusa poznajemy Dobroć  i  Miłość Boga Ojca. Dusza nasza doświadcza wtedy prawdziwego życia: bliskiej Obecności Boga, radości z przebaczenia, pokoju w cierpieniu, wsparcia w trudzie, otwartości na wolę Bożą...  I wtedy wiemy, że stworzył nas z Miłości i dla Miłości. 
Tego wieczoru, w krótkiej modlitwie na nowo oddaliśmy swoje życie, naszą przyszłość, Bogu - który nas zrodził z głębokości swoich Wnętrzności -  abyśmy mogli tam (do Jego Wnętrzności) kiedyś powrócić, tak jak ON tego pragnie.


1) Jesteście moimi dziećmi. Zrodziłem was z głębokości Wnętrzności Moich.

2) Ps. 139 Boża Opatrzność
Przenikasz i znasz mnie Panie!
Wiesz kiedy  kładę się i wstaję, czytasz z daleka w moich myślach.
Czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem i wiesz o wszystkich drogach moich.
Ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę.
Przedziwna jest Twoja wiedza o mnie; przerasta mnie, nie mogę jej pojąć.
.... z Tobą nawet noc nie bedzie mi mrokiem, noc jak dzień zajasnieje,
a ciemnośc będzie jak światło!
Ty ukształtowałeś moje sumienie, przygarnąłeś mnie już w łonie matki!
Będę Cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów, 
przedziwne są Twe dzieła i dobrze je poznałem.

3) Obraz: serce, które przenika piorun. Tym piorunem są nasze nadmierne troski, które ranią  Serce Boga.
"Oddajcie mi swoje troski".

4) Dzieci moje. Stworzyłem was z Mojej Miłości i dla Miłości.
 


Słowo Boże ze spotkanie - 18 marzec 2014
MODLITWA UWIELBIENIA PRZENOSI PRZED TRON BOGA I ZANURZA W JEGO SERCU

 
Pan dziś najpierw wyprowadził nas na pustynię ciszy, abyśmy Go lepiej "widzieli i słyszeli" i abyśmy Go z mocą uwielbili. 

A uwielbienie, modlitwa w językach, przenosiła nas przed tron Boga i zanurzała w Jego Sercu.
Poznaliśmy, że Serce Boga jest jak wulkan, z którego wylewa  się żar miłości. On chce, aby ten żar w nas zapłonął. Jego Serce jest również jak wulkan pokoju. I w tym pokoju my również możemy uczestniczyć.

Żar miłości Boga i zanurzenie w Jego pokoju jest nam potrzebne szczególnie, gdy przeżywamy trudne chwile, gdy cierpimy, lękamy się...  Wtedy Modlitwa uwielbienia pomoże nam przenieść się do Serca Boga.
  
 
1) Światło: Pan chce nas wyprowadzić na pustynię, aby mówić do naszych serc.
 
2) Podczas uwielbienia: Kiedy uwielbiacie sercem, to wasze serca są zanurzone w Moim Sercu. Jesteśmy jedno.
 
3) Wizja serca - wulkanu, z którego wylewa  się żar na nas.
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże pragnę, aby już zapłonął.
 
4) Moje Serce jest wulkanem miłości. Jesteście zanurzenie w miłości.
 
Moje Serce jest wulkanem pokoju. Jesteście zanurzenie wpokoju.
 
5) W każdym czasie, a szczególnie w trudach, uciekajcie się do Mego Serca.

 

Słowo Boże - luty 2014

Słowo Boże ze spotkania - 25 luty 2014
U BOGA JEST ŹRÓDŁO NASZEGO ŻYCIA

Dziś uwielbialiśmy Pana razem z ośmioma młodymi chrześcijańskimi męczennikami, zabitymi ostatnio w Libii.
Uwielbialiśmy Pana i ogłaszaliśmy Jego zwycięstwo wobec tego, co trudne w naszym życiu: wobec chorób, naszych słabości,  lęków, trudnych relacji. Jezus zapewnia, że nie przegrywamy, jeśli jesteśmy z Nim. On jest stale dla nas i możemy brać z Niego jak z chleba - karmić się Jego Miłością. Możemy być słabi, ale w Nim jest nasza moc.

On jest dla nas życiodajnym źródłem, jest jak woda wypływająca spod świątyni (Ezechiel 47), która wszystko co napotyka uzdrawia, uzdatnia do życia i wydawania owoców. 
Jeśli dajemy się  obmywać Tej Wodzie, to doświadczamy łaski wybawienia, nie tylko  schronienia się w Bogu w trudzie życia, ale  i  sytości, i obfitości Jego "domu" (Ps.36.9). Wtedy  radośnie uczestniczymy w życiu, którego źródłem jest Bóg (Ps 36.10).

Jezus uświadamia nam też, że nadchodzi czas, kiedy to życiodajne źródło, czyli ON, będzie dla nas jedyną naszą obroną, jedyną naszą pomocą i że, w niczym, ani w nikim nie będziemy pokładlali nadziei, tylko w NIM. Będzie to może dla nas czas cierpienia, czas "nocy". Ale jednocześnie zapewnia, że po nocy będziemy siać i zbierać.


1. Jestem pośrodku was dzieci moje. Dotykam was i przenikam. Kocham was miłością niepojętą.

2. Jestem dla was. Bierzcie ile chcecie, bierzecie Mnie jak chleb.

3. Gdy uwielbialiśmy Pana w ośmiu młodych męczennikach chrześcijańskich, których zabito ostatnio w Libii:
Wy jesteście na ziemi, a oni są w niebie. Wasza modlitwa jest jednością - kiedy uwielbiacie, oni zstępują na ziemię i uwielbiają z wami.

4. A oto woda spływała spod progu świątyni......(wody było coraz więcej).... A kiedy wody te wpłyną do morza uzdrawiają jego gorzkie wody. Gdziekolwiek wpłynie ta rzeka wszystko będzie żyło.... Na obu brzegach rzeki będą rosły różne drzewa owocowe. Ich liście nie będą więdnąć, a ich owoce się nie wyczerpią. Co miesiąc będą owocować, bo wody rzeki wypływają ze świątyni. Ich owoce będą służyć do jedzenia, a ich liście będą lekarstwem. Ez.471-12

5. Światło: Przyjdzie czas, że te wody będą jedyną naszą obroną, jedyną naszą pomocą,  i w niczym innym, ani w nikim nie będziemy pokładać nadziei, tylko w Jezusie.

6. Panie, do nieba sięga Twoja łaska, a wierność Twoja ponad obłoki.
Twoja sprawiedliwość jak wysokie góry, a sądy Twoje jak głęboka przepaść.
Wybawiasz Panie ludzi i zwierzęta. Jak cenna jest Boże Twa łaska!
Ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Sycą się obfitością Twego domu,
poisz ich z potoku Twoich rozkoszy.
Gdyż u Ciebie jest źródło życia, w Twojej światłości oglądamy światło. Ps. 36. 6-10

7.
Obraz: łany zbóż i zachodzące słońce:
Po nocy będziecie zbierać i siać. Słowo Boże ze spotkania - 18 luty 2014
TYLKO NASYCENI BOGIEM MOŻEMY BYĆ JEGO RĘKAMI, NOGAMI, USTAMI

Dziś w czasie godziny uwielbienia daliśmy się ogarnąć Chwale Bożej. Pan przenikał nas swoim Duchem. Syciliśmy się Jego Obecnością i Miłością. Ona napełniała nasze wnętrza. Byliśmy jak ta glina w ręku garncarza, którym jest Bóg. Daliśmy się Mu kształtować, napełniać nasze serca.
I tak wypełnieni Bogiem możemy jutro, pojutrze być Jego narzędziami ? Jego nogami i rękami, Jego ustami?


1.      Obraz: Chwała Boża spada na ziemię, wielka jasność ogarnia te miejsca na które spada.

2.       I zamykam was w moim Duchu, a On będzie mówił do waszych serc.

3.       Obraz garncarza, który urabia glinę i lepi z niej garnek.

4.      Obraz: Jezus idący przez pola i łąki:
?pójdźcie za mną, potrzeba mi waszych nóg i rąk, byście byli moimi narzędziami?.

5.    Obraz: łza, a wewnątrz niej dom;
zrozumienie: zanurzać we łzach Maryi, to co jest trudne w naszych domach, rodzinach.

 

Słowo Boże - styczeń 2014

Słowo Boże ze spotkania - 28 stycznia 2014
GDY WYPEŁNIAMY WOLĘ BOŻĄ, STAJE SIĘ ONA DLA NAS BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

Dziś Jezus przychodzi ze światłem, które jest nam potrzebne na "drodze", którą idziemy. Chce, abyśmy Go rozpoznawali, rozpoznawali Jego wolę na tej drodze. On daje nam łaskę - światło do tego rozpoznawania. Chce, byśmy wypełniając Jego wolę stawali się świętymi. Trzeba więc  postawić Jezusa na pierwszym miejscu, a inne więzi ludzkie, sprawy, pracę na drugim, trzecim...... Jego wola przyjęta i wypełniana jest błogosławieństwem. Z perspektywy czasu okazuje się szczęściem.
I na drodze wypełniania Jego woli, On nas przyodziewa mocą i swoją Miłością.

A oto Carlo Caretto tak pisze o świętości i woli:
"Nasze uświęcenie jest wolą Bożą. On swoje zadanie z pewnością wypełnia. A więc dlaczego nie osiągamy świętości? Z czyjej winy? Odpowiedź nasuwa się sama. Od dziś zaczynam być robotnikiem woli Bożej".


1. Przychodzę ze światłem na wasze drogi, abyście mnie rozpoznawali na drodze, abyście rozpoznawali moje drogi, moją wolę na waszych drogach i powiedzieli "tak" tej woli.

2. Odpowiedział im: "Kto jest moja matką i  moimi braćmi?".  I patrząc na siedzących dokoła, powiedział:
"Właśnie  oni są moją matką i moimi braćmi. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką". (MK 3.31-35)

3. Jestem tu dzieci moje  i nie bójcie się przyjąć mojej woli. Moja wola jest błogosławieństwem.

4. Przyodziałem was moją mocą i moją miłością, której potrzebujecie do kroczenia moją drogą.


Słowo Boże ze spotkania - 14 stycznia 2014
DUCH BOŻY STALE WYLEWA SIĘ NA NAS, LECZ NIE MOŻE DZIAŁAĆ, BO NIE MA W NAS PRAGNIENIA JEZUSA

Gdy Jezus wyszedł z wody po chrzcie otworzyło się niebo i zobaczył Ducha Św. zstępującego na Niego. Ten sam Duch św. ogarnia także nas  ochrzszczonych i stale jest z nami, stale wylewa się się na nas. Ale nie może w nas działać, bo my Go nie pragniemy.
Jezus  w wieczerniku powiedział: pragnieniem zapragnąłem, aby być z wami. Jezus pragnie być z nami. I pozostaje z nami przez to, że Duch Św. nam Go objawia. To Duch Św. powoduje, że chodzimy w świetle Jezusa, gdy wokół są ciemności,  że niebo jest w nas, gdy warunki zewnętrzne nas przytłaczają, że doświadczamy pocieszenia, gdy znajdujemy się w ucisku...

Warunkiem chodzenia w Duchu Św.  jest pragnienie, aby być z Jezusem, tak jak On zapragnął być z nami. Czy mogę teraz, dziś za Jezusem powtórzyć:
"pragnieniem zapragnąłem być z Tobą Jezu" ?
A może są we mnie nieuporządkowane pragnienia, które zabierają mi miejsce w sercu przeznaczone dla Jezusa?

Jezu dziś również do mnie  mówisz, że pragnieniem zapragnąłeś być ze mną teraz i na zawsze. I ja chcę Panie każdego dnia wołać, że pragnę także być z Tobą teraz i na zawsze. Chociaż jestem słabym człowiekiem, chcę Ci w moim sercu robić coraz więcej miejsca....   a przez to doświadczać  wylewającego się na mnie Twojego Ducha Św.

1. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się Mu niebo i zobaczył Ducha Bożego , który zstępował na niego.... (Mt.3.16).

2. Pragnieniem zapragnąłem tę Paschę zjeść z wami --> ( z  tłumaczenia greckiego) (Łk.22.15).
 

Słowo Boże - grudzień 2013

Słowo Boże ze spotkania - 17.12.2013
GDYBY NIE POCZĘCIE I URODZENIE SIĘ JEZUSA, BYLIBYŚMY STALE W SZATACH WIĘŹNIÓW

Adwent jest czasem wychodzenia z ciemności (z więzienia), zdzierania szat niewoli. Gdyby nie poczęcie i urodzenie się Jezusa bylibyśmy stale w szatach więźniów... To Jezus zdarł z nas szaty niewoli. Metaforą do tego może być historia Jehoniasza - króla judzkiego. Opisuje ją prorok Jeremiasz. Jehoniasza po 37 latach  przebywania  w niewoli babilońskiej, został uwolniony z więzienia przez nowego króla babilońskiego.  Jehoniasz zdjął wtedy szaty więzienne i resztę życia jadał posiłki przy stole królewskim. Nowy Król babiloński był mu życzliwy,  zapewnił mu utrzymanie, opiekował się nim  przez wszystkie dni, aż do śmierci Jehoniasza.
Wszyscy w Jezusie stajemy się wolni. Możemy nieustannie ucztować u Króla (jak uwolniony Jehoniasz)- teraz  przyjmując Jezusa w Eucharystii i odnajdując w sercu, a póżniej ucztować z Nim w życiu wiecznym. Teraz też doświadczamy Jego opatrzności i błogosławieństwa. Jego Miłość przenika nas do "szpiku kości". I obiecuje, że będzie przychodził z nową mocą, z nową siłą i będzie czynił wszystko nowe.

Nasze uwolnienie, zdjęcie szat niewoli, przyobleczenie się w szaty zbawienia, ucztowanie.... jest możliwe dzięki wcieleniu Jezusa. Dzięki "tak" Maryi. I dzięki temu, że Bóg Ojciec chciał sie podzielić z nami tym co ma najcenniejszego - swoim Synem Jezusem Chrysusem.
Prosimy, aby wszyscy ludzie na Ziemi, w tym adwencie  zdjęli szaty niewoli i przyodziali się w szaty zbawienia- w Jezusa Chrystusa.

1. W trzydziestym siódmym roku od uprowadzenia do niewoli króla Jehoniasza.... król babiloński Ewil Merodak, w roku swego wstąpienia na tron, ułaskawił króla Judy Jehoniasza i uwolnił go z więzienia. Rozmawiał z nim życzliwie i kazał postawić jego tron wyżej niż trony innych królów, przebywających z nim w Babilonie. Zdjął wiec Jehoniasz swój więzienny ubiór i przez resztę życia jadał posiłki przy stole królewskim. Tak więc król babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie przez wszystkie dni życia aż do śmierci. (Jeremiasz 52.31-34)

2. Prawdziwie przychodzę do was. Oczekujcie Mnie w waszych sercach.

3. Przychodzę dać wam światło.

4. Moja Miłość Przychodzenia przenika was do "szpiku kości".

5. Przyjdę do was z nową mocą, z nową siłą, będę czynił wszystko nowe.

 
Słowo Boże ze spotkania - 3.12.2013
BÓG NAPOMINA, ŻE SERCA WIERZĄCYCH SĄ SKORE DO ODCHODZENIA OD NIEGO

Dziś Pan mówił do nas przez tekst Ewangelii -  Listu do Galatów (Ga. 4. 3 -11).
Tekst ten przypomina nam, że Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna. Duch ten umożliwił nam wiarę i poznanie Boga.
I dlatego znając Boga nie możemy znów powracać  do pogaństwa, odstępować od Boga. Nie możemy żyć tak, jakbyśmy Boga nie znali.
Św. Paweł napomina:

"A teraz kiedy poznaliście Boga ....nie możecie zwracać się ku bezsilnym,i marnym żywiołom, pragnąc na nowo im służyć...." (Ga 4.9)

Tym tekstem Bóg napomina nas i wszystkich chrześcijan. Dopóki człowiek nie zna Boga, można usprawiedliwić to, że żyje jak poganin. Gdy jednak Bóg daje mu się poznać, wcześniejsze bożki muszą być całkowicie  odrzucone.

Pojawia się refleksja, w czym moje serce jest niewierne Bogu, jakie są moje odejścia od Niego?
A także potrzeba modlitwy wstawienniczej za chrześcijan odchodzących lub niewiernych Bogu.

 

Słowo Boże ze spotkań - listopad 2013

Słowo Boże ze spotkania - 19.11.2013
ŁASKA BOŻA JEST NAD KAŻDYM, WYSTARCZY TYLKO PRAGNĄĆ

Chwaliliśmy Boga za łaskę, która jest nad nami, za obfitość daru Jego Obecności i Miłości nad każdym. Jego łaskę można otrzymać za darmo, wystarczy tylko pragnąć. Ona najczęściej przychodzi w sposób niewidoczny, tak jak niewidoczne jest Królestwo Boże pośród nas.
Dziś wielu z nas przyszło na modlitwę z  różnymi  niepokojami, lecz obfitość Jego Ducha spoczęła na każdym. I wielu z nas doświadczyło Jego łaski - pokoju.

1. Poznanie: nad każdym jest łaska Boża- obfitość daru Obecności i Miłości Boga.
2. Panie Jak otrzymać łaskę? 
Poznanie: mamy tylko pragnąć łaski; łaska najczęściej działa w sposób niewidoczny, jak niewidoczne jest Królestwo Boże.
3. Obfitość mojego Ducha spoczęła na każdym z was.
4. Pokój daję wam, nie taki jaki świat daje.
 
Więcej artykułów…