LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 162 gości 
<<  Maj 2024  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Słowo Boże- listopad 2015

Spotkanie - 24 listopad 2015
NIE BÓJMY SIĘ, ŚWIAT NALEŻY DO BOGA I MY DO NIEGO
 
Jesteśmy świadkami wielu wydarzeń politycznych, gospodarczych, które przejmują nas niepokojem, a także ataku na wartości, na Kościół, na chrześcijan.  Pytamy do czego to prowadzi? Czy nasz świat zmieni się w zasadniczy sposób? To przejmuje nas lękiem. 
Jednakże Bóg powiedział,
że cały świat należy do Niego i my również.
Powiedział,
że jest Alfą i Omegą i Jego Królestwo jest niezniszczalne, a Jego panowanie - nieskończone. On ratuje i ocala, czyni znaki i cuda na niebie  ziemi.....
Powiedział,
że mieszka z nami i jesteśmy jego ludem a On jest Bogiem z nami....
Powiedział,
że działa i jest z tymi, którzy pozostaną mu wierni- wszystkie wielkie imperia upadną, i w tym czasie  pośle swego Archanioła Michała, który będzie się nami opiekował i nastanie kres ucisku.....
Powiedział,
że każdemu spragnionemu (cierpiącemu,choremu, zalęknionemu, słabememu, przeżywającemu trudne chwile), da pić ze źródła wody życia- za darmo, a tym, źródłem jest Jezus Chrystus, obecny przy nas, miłujący i miłosierny Syn Boga. Dany nam na każdy dzień...... 
On też nas posyła, abyśmy świecili jak te  pochodnie w ciemnościach i innym mówili o Jego Miłości.
Więc nie bójmy się, świat należy do Boga i my do Niego-wyprostujmy się i podnieśmy głowy.... aż zobaczymy Syna Człowieczego przychodzącego  na obłoku z wielką mocą i chwałą.
 
1.Ja Jestem Alfa i Omega, cały świat należy do Mnie. I wy do Mnie należycie. 
2. Bo On jest Bogiem żywym i wiecznym. Jego Królestwo jest niezniszczalne, a Jego panowanie - nieskończone. On ratuje i ocala, czyni znaki i cuda na niebie i ziemi(Ks. Daniela 6. 27-28, Ks. Daniela 7).
3. Usłyszalem potężny głos rozlegający się od tronu:
Oto mieszkanie Boga z ludźmi. On zamieszka z nimi i będą jego ludem. On będzie Bogiem z nimi. On otrze z ich oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia.... (Ap. 21.3-4).
4. Ks. Daniela 7- upadek imperiów świata i wieczne królowanie Boga.
5. W tym czasie powstanie Michał, wielki anioł, opiekun synów twojego ludu. I nastanie okres ucisku, jakiego dotąd żaden naród mie doznał.
 W tym czsie twój lud zostanie ocalony, każdy, kto jest zapisany w księdze....Wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie , jedni do życia wiecznego, a inni ku ku hańbie i wiecznej wzgardzie.  Mądrzy będą jasnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzą do sprawiedliwości- jak gwiazdy po wieczne czasy. (Ks. Daniela 12.1-3)
6. Tak bardzo Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. (J. 3.16).
7. Ja Jestem Alfa i Omega. Początek i Koniec. Ja spragnionemu dam pić ze źródła wody życia- za darmo. (Ap.21.6)
8. Rozpaliłem was jak pochodnie i macie świecić (pośród ciemności tego świata).
 

Słowo Boże - wrzesień 2015


Spotkanie 15.09.2015- Święto Podwyższenia Krzyża 
Zwycięstwo Jezusa na Gogocie może być udziałem każdego z nas
 
Jezus zwyciężył na Krzyżu i ten Zwycięski Krzyż staje się dla nas schronieniem. Jego rany zostały otwarte, abyśmy się w nich chowali przed niebezpieczeństwem. Dlatego kiedy jest nam trudno, Jezus chce nas pocieszać, chce byśmy w Nim się chowali. On wtedy pokazuje nam swoje rany i Krzyż i mówi:
w moich ranach jest twoje zdrowie, bo moje zwycięstwo jest Twoim zwycięstwem. Ja daję ci siłę i moc do niesienia twojego krzyża - do zwycięstwa, tylko wierz. 
 
A więc to Jego zwycięstwo na Golgocie może być więc udziałem każdego z nas. I to zwycięstwo Krzyża Jezusowego w nas, dokonuje się w każdej chwili, nie tylko od czasu do czasu!
 
Dlatego Pan chce namaszczać wszystkie nasze chore miejsca i ciemności... ON godzień jest zawierzenia. Dlatego wołajmy:
Panie mamaść mnie- każde chore miejsce duszy, ducha i ciała, 
abym lepiej Ciebie poznał, widział, kochał....,
abym moje małe golgoty pokonywał Twoją mocą,
abym nie tracił tego, co w życiu najważniejsze - Ciebie.
Namaść moje stopy, abym biegł mówić o Twojej Miłości i Twoim zwycięskim Krzyżu. 
Tobie Jezu chwała i cześć, i dziękczynienie.
 
1. Wizja: Jezus z otwartymi ranami stoi przed każdym."To dla ciebie zostały otworzone".
 
2. Światło: Pan chce namaszczać wszystkie chore miejsca i nasze ciemności.
 
3. To, co dokonało sie na Golgocie- moje zwycięstwo - to może być waszym  udziałem.
 
4. ŚWiatło: To zwycięstwo krzyża Jezusowego w nas dokonuje się się w każdej chwili, nieustannie (a nie od czasu do czasu).
 
 
 

Słowo Boże - lipiec 2015

Spotkanie modlitewne - 21 lipiec 2015
NALEŻYMY DO RODZINY BOGA. ON JEST NASZYM OJCEM

Bóg Ojciec jest Tym, który stara się o swoje dzieci o wiele bardziej niż nasz ziemski ojciec. O wiele bardziej kocha, o wiele bardziej jest miłosierny, o wiele bardziej jest wspierający. Jest święty, pełen mocy i łaski dla nas. A czyni to przez swojego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Św. Oni są obecni przy nas, w nas, towarzyszą nam każdego dnia. Dlatego możemy powiedzieć, że należymy do Rodziny Boga. I to, że Bóg jest naszym ojcem powinniśmy rozpamiętywać każdego dnia.

1. Jesteście moimi dziećmi a Ja waszym Ojcem. Rozpamiętujcie to codziennie.
2. Daję wam o wiele więcej niż ziemski ojciec. Zechcejcie Mnie przyjąć.
3. Dotykam waszych serc i przemieniam je, kiedy tak trwacie we Mnie.
4. Sprowadzam was nieustanne na "zielone pastwiska" z miejsc ciemnych i mrocznych. Moja droga jest bezpieczna. Nie uciekajcie. 


Spotkanie modlitewne - 14 lipiec 2015
BÓG OJCIEC NAS RATUJE POPREZ JEZUSA
 
Już w starym testamencie Bóg obiecał, że wyleje swojego Ducha i będzie to dotknięcie serc do głębi jestestwa, tak,  że będą mieć świadomość, że należą do Pana i są Jego własnością. I rzeczywiście to błogosławieństwo i łaska  przyszły przez Jezusa. On tych, którzy uwierzą w Niego zbawił a więc uratował. Nas uratował. Byliśmy duchowo martwi,  a Jezus dał nam nowe życie, ożywiając nasze serca i umieszczając nas na "wyżynach niebieskich"...
Teraz możemy doświadczać Jego duchowych darów: miłości, obecności, obecności w sakramentach, w Słowie. Teraz w naszym sercu Jezus może zamieszkiwać, a przez to możemy powiedzieć (jak w ks. proroka Izajasza): "należę do PANA" i wypisać w sercu: "własność Pana".
Dziękujemy więc za łaskę, którą Bóg okazał nam przez Jezusa Chrystusa. Przez Niego doświadczamy dobroci i miłości Ojca.

 1. Każde obcowanie ze Mną zbliża was do Ojca mojego i waszego. I tak bardzo pragnę abyście dotarli do celu.
 
2. "Tak mówi twój PAN, twój Stwórca, który cię ukształtował i od łona matki cię wspiera. Nie bój się Jakubie mój  sługo Jeszurunie, którego wybrałem! Bo wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na ląd wyschnięty. Ducha mego  wyleję na twe potomsto i moje błogosłąwieństwo na twoje dzieci. Wtedy sie rozkrzewią jak drzewa nad wodą, jak  wierzby nad potokami. Jeden powie: "należę do PANA"... inny na swej ręce wypisze: "własność PANA"... Iz.44.1-4
 
3. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek  występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.Ożywił nas i posadził na  wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących czasach ukazać niezwykłe bogactwo swojej łaski  poprzez dobroć jaką darzy nas w Jezusie Chrystusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie  od was, lecz jest darem Boga:  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w  Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Ef.2. 4-10
 
4. Światło: Jezus przychodzi do naszych serc, bo znajduje w nich zamieszkanie i utulenie. Nie przychodzi do serc Mu  wrogich, a takich  w świecie jest wiele.
 

Słowo Boże - czerwiec 2015

Spotkanie modlitewne - 30 czerwiec 2015
UWIELBIENIA BOGA JEST DUCHOWĄ "BRONIĄ"
 
Bóg pragnie abyśmy Go uwielbiali. Zachęca nas do uwielbienia, które poruszy i rozraduje nasze serca. W psalmie 98 są wyliczone sposoby oddawania Mu chwały: "śpiewajcie", "wzywajcie radośnie", "cieszcie się", "grajcie", "chwalcie", "klaszczą". 
Poprzez uwielbienie Go, On może czynić "nowe" w nas, może nas umocniać dodając duszy, duchowi i ciału siły. Uwielbienie to duchowa broń, którą możemy się posługiwać w szczególnie trudnych dla nas sytuacjach - w czasie "ciemnych dolin" naszego życia. Wtedy doświadczamy Jego pokoju i głębokiej radości.
Dlatego Pan wzywa nas do trwania i uwielbienia we wspólnocie a także radosnego dziękowania i "spiewania" Mu indywidualnie. To mówi, aby nas umocnić.
 
 1. Chcę poruszyć wasze serca.
 
2. Radościa Moją jesteście. Wasze uwielbienie dotarło do nieba. Pragnę uwielbienia. Czynię wtedy nowe. Trwajcie, gromadzcie się. To wam mówię, abu was umocnić.Trwajcie.Ilekroć przychodzicie, to Ja będę przychodzić.
 
3. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli, że Ja Jestem.
 
4. Ja troszczę się o każdego z was indywidualnie, bo jesteście moimi dziećmi.
 
5. Wyposażyłem was w duchową broń. Tą bronią jest uwielbienie w każdej, a szczególnie w trudnej sytuacji.
 
6. Ps. 98
Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów...
Wzywaj radośnie Pana, cała ziemio, spiewajcie, cieszcie się i grajcie.
Grajcie Panu na cytrze, na cytrze przy słowach psalmu.
Dzwiękami trąbek i rogu, chwalcie radośnie Króla, PANA!
Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech się cieszą góry przed PANEM...
 
 7. Ps. 23
Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach...
Chociaż bym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną....


Spotkanie modlitewne - 16 czerwiec 2015
Z SERCA JEZUSA CZERPIEMY SKARBY DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA
 
Serce Jezusa jest przebogate w dary, którymi nas chce obdarzyć. Ono czeka na każdego, aby "każdy" zanurzył się w NIM, łaczył się z NIM, przebywał w NIM. Wtedy TO Serce nas obdarza tym, za czym najbardziej tęsknimy (często jest to tęsknota nieświadoma) - Miłością bezwarunkową, czułością, radością, pokojem a także  postawą bez lęku w pełnieniu woli Bożej. A więc z JEGO SERCA czerpiemy skarby do prawdziwego życia. I gdy zanurzamy się w Jego Sercu, Bóg może działać nie tylko w nas, ale i przez nas- dla innych.  Wtedy jesteśmy posłani, by świadczyć o Nim. 
 
 
1. Moje Serce zostało przebite dla was, byście mogli czerpać.
 
2. Zanurzajcie wasze serca w Moim Sercu a obdarzę was nieskończonymi skarbami.
 
3. Jesteście moimi dziećmi. Działam w was i przez was. 
 
4. Nie bójcie się świadczyc o MNie. Jesteście posłani.


 
 

Słowo Boże - maj 2015

Spotkanie modlitewne - 12 maj 2015
BÓG "PRZYCZYNĄ" NOWEGO ŻYCIA W NAS
 
Bóg  przez Ducha Św. w głębinach naszego"ja" dokonuje zmiany, buduje obraz kochającego Jezusa, zmienia nasze myślenie, daje siłę do trwania w Jego Miłości. Lecz dokonuje tego w wolności naszego ducha, tak jakby chciał nam powiedzieć:  "chcesz to weź ten klejnot". Mając świadomość, że każda dobra zmiana w naszym życiu duchowym dokonuje się za przyczyną Boga- Ducha Św., prośmy Go, abyśmy chcieli się zmieniać, nawracać, abyśmy "wyciagali ręce" po te klejnoty duchowe, które Bóg nam przygotował w swoim planie miłości.
Przecież za Tym, który oddał życie za mnie mogę iść z ufnością i bez lęku. On sam powiedział, że jeśli będę trwał w Nim, On będzie   przebywał we mnie.
 
1. Światło:
przyczyną "nowego życia" w nas jest Bóg.  Możemy prosić Go, aby ta zmiana ku głębszemu życiu Boga w nas, ciągle się dokonywała.
 
2. Obraz: ręce sięgające po klejnot.
"Chcesz, to weź".
 
3. Wytrwajcie w miłości mojej a Ja będę trwał w was.
 
4. Rózne dary Ducha w Kościele 1 Kor.12.1-11
A wszystko to (dary) daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu jak chce. 
 
5. Moja mała trzódko nie bój sie trwać w ufności przede Mną. Mam dla ciebie plan, który jest do wypełnienia. Ja was poprowadzę drogami, których jeszcze nie znacie. Wzywam was, pójdzcie w ufności za Mną.
  
6. obraz:
idziemy po bagnie - to obraz trudności w ewnangelizacji, w dzisiejszym świecie. Kiedy ewangelizujemy (mówimy innym o Bogu), Duch św. jest  "wielkości Orła" (udziela nam swojej ogromnej mądrości i mocy).
 
Więcej artykułów…