LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 160 gości 
<<  Maj 2024  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Słowo Boże

Spotkanie modlitewne - 18 października 2016
PAN CHCE NAS ZABIERAĆ  WIELE RAZY NA GÓRĘ TABOR

Góra w języku biblijnym jest to miejsce bliskości Boga, objawienia się Boga. Na Górze Tabor uczniowie wpatrywali się w jasność Jezusa, tracąc poczucie przemijania czasu. Było to spotkanie które ich przemieniło i umocniło.

My również na spotkaniach modlitewnych wspólnoty, na Eucharystii, na adoracji, na modlitwie indywidualnej, możemy "wejść" na taką Górę Tabor, gdzie doświadczymy bliskości Jezusa, "zobaczymy" oczyma duszy Jego jaśniejące Oblicze. I tak wpatrując się w Niego, możemy trwać (choćby tylko parę minut), wznosząc się ponad swoje cierpienie, trudności, choroby, słabości....
Kontemplując przemienione Oblicze Jezusa, doświadczamy Jego bliskości, miłości i coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego Obrazu. Będziemy zawsze wracać z Góry Tabor przemienieni i umocnieni.
Uczeń Jezusa powinien, na wzór swego Mistrza, od czasu do czasu przerwać codzienny kołowrotek pracy, wejść na "Górę", na spotkanie z Bogiem i wpatrywać się w świetliste Oblicze Jezusa. Są to spotkania nas przemieniające, dające pokój, dystans do spraw życia, mądrość i uzdrowienie.

A Pan chce, aby ci, którzy już doświadczyli Góry Tabor,  tam wracali, bo przygotował dla nich wiele takich spotkań. Chce też innych zabierać w to miejsce i to wiele razy. Dlatego też niech będzie w nas pragnienie pójścia z Jezusem na "Wysoką Górę".


Słowo Boże:
1. Przemienienie Jezusa na Górze Tabor(Łk. 9,28 - 36).
"Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się białe...";
Piotr: "Mistrzu dobrze, że tu jesteśmy...
"Z obłoku rozległ się głos: On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie".
2. Światło: Ci, którzy doświadczyli już radości i szczęścia Góry Tabor, mają do niej wracać. Jezus przygotowuje dla nich wiele takich spotkań na Górze Tabor.
3. Światło: Pan chce nas zabierać wiele razy na Górę Tabor. Możemy GO o to prosić, pragnąć....Spotkanie modlitewne - 4 październik 2016
BÓG POMNAŻA W NAS ŁASKI, GDY PODCHODZIMY JESZCZE BARDZIEJ BLIŻEJ NIEGO

Dziś dziękowaliśmy Panu, że jest z nami, a my możemy jak ta Maria z Ewangelii, siąść u Jego stóp, oczyma duszy patrzeć na Niego z miłością i wsłuchiwać się w Jego Słowo. Wielu z nas przychodzi na spotkania modlitewne( lub inaczej poświęca czas dla Jezusa), pomimo przeciwności losu: choroby, trudnych sytuacji rodzinnych, cierpienia lub zmęczenia. Ci dający MU swój czas są Jego radością. On z utęsknieniem czeka na nich i obdarza ich błogosławieństwem.
Przebywanie z Panem na modlitwie daje nam szansę na poznawanie Go, na tworzenie w nas relacji miłości z NIM. Wtedy też poznajemy sercem Jego Miłość do nas .

A kiedy słyszymy -  że nie ma przeszkód, abyście podchodzili jeszcze bardziej bliżej MNIE i czerpali w obfitości łaski; a to co weźmiecie w swoje ręce będę pomnażał w was - to warto się zastanowić, co jeszcze mogę zrobić, aby być bliżej Pana?


Słowo Boże:
1. Światło: Jezus cieszy się, że przychodzimy na spotkanie z Nim, mimo różnych przeciwności losu.
I JA będę wam błogosławił. Jesteście moją radością.

2. Z utęsknieniem czekałam na was dzieci moje i dziękuję, że odpowiedziałyście na moją łaskę.

3. Kocham każdego z was i jak bardzo pragnę abyś sercem poznał moją Miłość.

4. Nie ma przeszkód, abyście podchodzili jeszcze bardziej bliżej MNIE i czerpali w obfitości łaski.
A to co weźmiecie w swoje ręce będę pomnażał w was.

 
Spotkanie modlitewne - 28.06 2016
JESTEŚMY OTULENI MIŁOŚCIĄ BOGA

Każda modlitwa wspólnotowa czy indywidualna, jest spotkaniem z czekającym i kochającym Bogiem. W tym spotkaniu, w tej relacji  "On i ja" mogę doświadczać otulenia Jego Płaszczem Miłości. I chociaż działyby  się trudne rzeczy w moim  życiu - Bóg udziela pokoju. A gdy zawołam, On odpowiada : "Ja Jestem".  Psalmista pisze:
 "Ubogi zawołał a Pan go wysłuchał...Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić".

Tak każdy, spotykający się z Panem na modlitwie, wychodzi z niej ubrany w Płaszcz Miłości Bożej i nie musi się lękać.
Wtedy może zaśpiewać z psalmistą: "skosztujcie  i zobaczcie , że Pan jest dobry, szczęśliwy, kto się do Niego ucieka..."


Słowo Boże:
1. Światło: kiedy przychodzimy na spotkanie modlitewne (lub modlimy się indywidualnie) Jezus również przychodzi - spotykamy się.

2. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi. Kocham was.

3. Wizja: Jezus przychodzi i nakłada na każdego modlącego się Płaszcz  swojej Miłości- otula tym płaszczem.

4. Psalm 34 - Bóg ochrania pobożnych

Zwróciłem się do Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił mnie od wszelkiego lęku....
Oto ubogi zawołał a Pan go wysłuchał,
wybawił go ze wszelkich utrapień.
Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry,
szczęśliwy ten, kto się do Niego ucieka...Spotkanie modlitewne - 21.06 2016
CI, KTÓRZY IDĄ "WĄSKĄ ŚCIEŻKĄ" - ZA JEZUSEM - OTRZYMUJĄ NOWE ŻYCIE I KORZYSTAJĄ Z JEGO ŚWIATŁA I MĄDROŚCI

Bóg jest kochającym Ojcem. On każdego dnia zanurza nas w swojej miłości. Ci, co Go rozpoznawają decydują się iść "wąską ścieżką". Jezus  pierwszy wszedł w  tą ciasną bramę i drogę. I On  jest szczególnie blisko tych, którzy nią idą. On idącym wąską ścieżką daje światło na drogę i siłę.
On Jest światłem świateł; tam, gdzie ono przenika, jest życie, chleb i szczęście... (s. E. Ravasio). Dlatego ci, którzy idą za Jezusem otrzymują "nowe życie" i korzystają z Jego światła i mądrości każdego dnia. Wdzięczne są ich serca za dobroć Boga, łaskę i wierność. 
A światło Boga, które ich przenika, odbija się w ich duszach i ciałach. Niosą je innym ludziom, aby i oni Boga  poznali i  NIM się zachwycili.


Słowo Boże:
1. Światło:  Bóg zanurza każdego w swojej miłości.

2. Jestem Światłem świateł: tam, gdzie ono przenika, będzie życie, chleb i szczęście....Gdybyście nie mieli mojego Światła, wpadlibyście w otchłań wiecznej śmierci (s. Eugenia Ravasio - Objawienia i orędzia Boga Ojca).

3. Światło: dla idących  "wąską ścieżką" , Bóg jest szczególnie blisko.

4. Ps. 27
Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo mam się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim mam więc odczuwać trwogę?

5. Ps. 115
Nie nam o Panie nie nam, lecz Twemu Imieniu daj chwałę,
za Twoją łaskę i wierność....
Dom Izraela zaufał Panu, On ich pomocą i tarczą.
To nie umarli będą chwalili Cię Panie...
leczy my, żyjący będziemy błogosławić Pana teraz i na wieki!
Spotkanie modlitewne - 14.06.2016
CZŁOWIEK NIE BĘDZIE DOŚWIADCZAŁ PRAWDZIWYCH RADOŚCI POZA BOGIEM, PONIEWAŻ JEGO SERCE ZOSTAŁO STWORZONE DLA BOGA

Nasz Bóg i Stwórca chce być "wszystkim" dla człowieka (dla mnie). I nie będziemy doznawali prawdziwych radości poza NIM- Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Św., których miłość do nas jest nieskończona.
Lecz jeśli chcemy doświadczać tych prawdziwych radości, trzeba nam szukać Boga w codzienności i pragnąć spotkania z NIM, trzeba, aby był naszym "wszystkim".
Czy jest moim WSZYSTKIM?
Czas regularnej modlitwy, czas pustyni, wyciszenia, jest takim czasem, w którym rozpoznajemy obecność Boga i zostajemy nasyceni Jego Miłością i Łaską. Wtedy nasze serca są jakby połączone niewidzialną nitką Miłości Bożej, z Jego Sercem.

Z trwania z NIM bierze się nasza siła do modlitwy wstawienniczej, opasującej nasz kraj, narody, cały świat. Jesteśmy wtedy jak ci jeźdzcy- wysłannicy Boga (ks. Zachariasza), którym On powierzył zadanie czynienia pokoju. Przychodzi czas, że Bóg posyła nas, aby odbudowywać  "zburzony Boży Dom" na Ziemii i ogłaszać Jego Zwycięstwo, Dobroć i Miłość.

Słowo Boże:

1. Stworzyłem człowieka dla Mnie i jest w pełni słuszne, abym był wszystkim dla człowieka.
Człowiek nie będzie doznawał przwdziwych radości poza swoim Ojcem i swoim Stworzycielem, ponieważ jego serce zostało stworzone dla Mnie. [objawienia i orędzia Boga Ojca-s. Elżbieta Ravasio]

2. Będzieci szczęśliwi szukający i pragnący Mnie- nasycę was swoją Obecnością i Miłością.

3. Wizja: łączy nas modlących się nić Miłości Boga. Źródło tej nitki jest w Sercu Boga.
To jakby nasze serca połączone były z Sercem Boga, przez Jego Miłość.

4. Księga Zachariasza: Wizja czterech jeźdzców. [ZA 1. 8-17]
 
Spotkanie modlitewne - 29 marca 2016
DANA MU JEST WSZELKA WŁADZA NA NIEBIE I NA ZIEMI!
 
Tak jak Jezus po zmartwychwstaniu, umawia się z uczniami w Galilei i tam ich spotyka, tak nasze spotkania modlitewne są taką Galileą - miejscem spotkań z Jezusem. Tam daje uczniom przesłanie, że dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi oraz że zostanie z nimi do końca świata.
My w naszej Galilei odbieramy to samo przesłanie - Jezus ma wszelką władzę! I jest również nami do końca świata! 
Bo Chrystus Zmartwychwstały jest Zwycięzcą. I niczym są knowania, ideologie, rządy, w porównaniu z Jego władzą. I małe są nasze zmartwienia,  lęki, problemy osobiste, w obliczu Jego zwycięstwa i władzy. On jest Panem Nieba i Ziemi i ostatecznie w Jego rękach jest władza i moc.
Dlatego mając takiego Pana, zapraszajmy Go do naszego życia, oddawajmy mu siebie samych, nasz kraj, świat;
niech przenika nas swoja obecnością i światłem;
niech udziela nam ciągle na nowo nadziei, że Jest Panem na niebie i na ziemi i w jego ręku jest wszelka władza;
niech udziela  nam swoich duchowych darów, abyśmy żyli Jego zwycięstwem i w Nim mieli nadzieję na swoje zwycięstwa.
 
Słowo Boże:
1. Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im nakazał. Gdy Go zobaczyli oddali Mu hołd... a Jezus podszedł do nich i powiedział: Otrzymałem pełną władzę na niebie i na ziemi....
a oto Ja jestem z wami  przez wszystkie dni, aż do końca świata (Mt. 28 16-20).
2. Światło: Każdy z nas został przeniknięty obecnością Bożą i światłem.
3. Wizja: jaśniejący Chrystus, z Jego ran wypływa światło i przenika nas.
4. Światło: każdy z nas jest cenny w oczach Bożych i Pan będzie mu udzielał darów duchowych.Spotkanie modlitewne- 15 marca 2016
CZAS STANIA POD KRZYŻEM JEZUSA TO CZAS, W KTÓRYM JESTEŚMY OBDARZANI NOWYM ŻYCIEM
 
Dziś byliśmy pod Krzyżem Jezusa. Staliśmy tam w milczeniu patrząc na Jego rany i  przynosząc Mu swoje krzyże- cierpienia, grzechy, lęki, bóle ducha i ciała. Łączyliśmy nasze krzyże z Jego. 
Z Krzyża Jezusa płynie światło i moc, które przemieniają stojących pod Nim. Przychodząc pod Krzyż Jezusa możemy doświadczyć "nowego życia" ducha, duszy a nawet ciała. Możemy też doświaczyć Jezusowego przytulenia. ON - wiszący na Krzyżu - schyla się ku nam, bierze nas w swoje  ramiona, razem z naszymi cierpieniami. I wtedy pozostaje w nas tylko przemieniające doświadczenie Jego Miłości i bliskości...
 
 
Słowo Boże:
1. Przychodżcie pod mój Krzyż a Ja będę was obdarzał nowym życiem.
2. Wizja: Jezus wiszący na Krzyżu wyciąga ręce, schyla się i bierze nas w objęcia - kiedy stoimy pod Jego Krzyżem i doświadczamy swojej drogi krzyżowej.
3. Umiłowane dzieci moje. Trwajcie w mojej Miłości. Łączcie swoje krzyże z Moim Krzyżem, swoje serce z Moim Sercem.
4. Jesteście bojaźliwi. Nie bójcie się. Ja Jestem z Wami do końca świata. 
5.Obraz: Serce na Krzyżu, z Krzyża jaśnieje światło, które przemienia tych, którzy są w Jego kręgu.
Dziękuję, że przyjmujecie Moje Światło.


Spotkanie modlitewne - 1 marca 2016
 TYLKO WTEDY SPOTYKAMY JEZUSA, GDY WYRUSZAMY NA "PUSTYNIĘ"
 
Bóg, chce nas nasycić swoją Miłością, dać nam się całkowicie. Lecz w zgiełku tego świata, kiedy wszystko nas rozprasza, nie potrafi tego uczynić. Dlatego Bóg chce nas wyprowadzać na pustynię - "miejsce ciszy", gdzie mamy szansę spotkać tylko Jego.... I mówi "pozwólcie mi się prowadzić". Chce byśmy tam na pustyni usiedli u Jego stóp, patrzeli na Niego, ogrzewali się Jego  Miłością. To taki czas przebywania razem - "On i ja".
Ale pustynia, samotność, może nas rozpraszać - dopadają nas nasze myśli - ujawniają się (poznajemy)  nasze bożki czyli sprawy o których najbardziej myślimy, pojawiają się nierozwiązane problemy... wtedy poddajemy je Panu, choćby na nowo 77 razy.
Jednakże pustynia jest szansą dotarcia do źródeł wody żywej - do Jezusa. Tam poznajemy Go, tam nasyca nas swoją Miłością, tam też umacnia nas do powierzonych zadań (jak Mojżesza na pustyni).
Prośmy gorąco, abyśmy dali Mu się wyprowadzać na pustynię.
 
Słowo Boże: 
1. Światło: 
- Pan chce nas wyprowadzić na "pustynię".
- Siedzimy u stóp Pana i ogrzewamy się Jego Miłością.
2. Pozwólcie się prowadzić.
3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
4. Bóg na pustyni objawia się Mojżeszowi i powierza mu misję - Ks.Wyjścia 3. 1-12
 
Spotkanie modlitewne - 16 luty 2016
KAŻDY Z NAS ZASŁUŻYŁ SOBIE NA ŚMIERĆ
 
Historia trzech młodzieńców z księgi Daniela podobna jest do historii każdego z nas....
Izraelici nie byli posłuszni Panu, odeszli od Jego przykazań, dostali się do niewoli Babilońskiej. Na dworze króla Nabuchodonozora służyli wtenczas Izraelscy młodzieńcy:  Szadrak, Meszak, Abednego, którzy nie chcieli  pokłonić się bożkom króla. Zostali skazani na śmierć - wrzuceni do rozpalonego pieca. Lecz ogień  ich nie spalał, nawet ich nie dotykał. Chodząć w ogniu uznali grzechy swego narodu modląc się, że Bóg sprawiedliwie ukarał Izraelitów za ich ciężkie przewinienia:
 
Panie osądziłeś nas sprawiedliwie, zgrzeszyliśmy (jako naród odwrócili się od Boga) i postąpiliśmy źle, zawiniliśmy i nie słuchaliśmy Ciebie. Nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia.... Teraz całym sercem idziemy za Tobą.... Wybaw nas przez cuda swoje...

I Bóg uratował swoje sługi od ognia. Mimo tego, że płomień wznosił się wysoko ponad piec, nie sprawiał  im bólu, ani nie wyrządzał krzywdy. Oni zaś  widząc to śpiewali hymny, wysławiali i błogosławili Boga.
 
Analogicznie  nasze grzechy prowadzą nas drogą do piekła. Każdy z nas zasłużył sobie na "piec ognisty"- na śmierć. Lecz ogień piekła nie dotknie sług Boga - tak jak ogień nie dotknął  trzech młodzieńców- bo Jezus jest TYM, który nas wykupił przez swoją śmierć na Krzyżu. 
 
Taka jest Jego MIŁOŚĆ - jak studnia bez dna, nieskończona. On wyzwolił nas od ognia piekła. Wystarczy tylko uznać własną grzeszność i pójść za Nim. Królestwo Boże jest dla nas otwarte. Jest to powód do radości i uwielbienia Boga.
 
 
Słowo Boże:
1. Ks. Daniela rozdz.3
2. Poznanie:
Miłość Boga do człowieka jest ogromna - jak studnia bez dna - i nieskończona.
 

Spotkanie modlitewne - 26 styczeń 2016
CZAS UWIELBIENIA JEST CZASEM W KTÓRYM BÓG DAJE NOWE ŻYCIE

Dziś uwielbiamy Boga w Jego Potędze, Obecności i Miłości.
Jezus powiedział, że każdego umiłował (J.15-9-11). On chce, abyśmy w tej Miłości trwali - chodzili w Niej każdego dnia i radowali się NIą. Jezus pragnie, aby ta radość z Jego Miłości była DOSKONAŁA, PEŁNA i PIERWSZA!
Ta radość z Miłości i Obecności Jeusa do mnie może wypełniać całe moje wnętrze i może być radością ponad innymi radościami. I wtedy łatwiej mi jest uwielbiać Boga.

Lecz uwielbiamy Boga również w naszych cierpieniach, bólach, smutkach, bezradności. Czas uwielbienia, często wbrew swoim uczuciom (uwielbienia wynikającego z mojego aktu woli), nie jest czasem straconym. Jest to czas błogosławiony,obfitujący w wiele łask.

A kiedy uwielbiam Go:
ON daje mi nowe życie, posyłając swego Ducha,
daje mi doświadczenie przebywania w Jego ramionach, w Jego Sercu
a także doświadczam Jego pokoju.
A więc czas uwielbienia to czas, w którym Bóg daje mi  nowe życie ducha.

I wtedy dziękuję Mu za to, że w trudach mojego życia znajduję Jego Miłość i wsparcie. On zapewnia mnie (każdego), że jest dobrym pasterzem. Owce skaleczone opatruje, "tłuste" umocnia, zagubione odnajduje. Każdego kocha pojedynczo.

Lecz, aby trwać w Miłości, Obecności Jezusa i radować się nią na codzień, trzeba troszczyć się o to, co daje nam nowe życie - o królestwo Boga w nas (nie troszcząc się zbytnio o to, co nie daje życia).


Słowo ze spotkania:

1) Ja jestem dobrym Pasterzem. Owce skaleczone opatruję, "tłuste" umacniam, zagubione odnajduję. Każdego kocham pojedynczo.

2) Światło:
Jezus poprzez uwielbienie daje nam doświadczenie przebywania na Jego kolanach i w Jego Sercu.

Żadna dusza niech nie myśli, że czas tego spotkania (uwielbienia) jest stracony. Jest to czas błogosławiony i obfituje w wiele łask.

4) Dam im nowe serce i nowego ducha włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce cielesne, aby.... przestrzegali moich praw i wypełniali je. (Ez. 11.19-20)

5) Nie troszczcie się o to, co nie daje życia, skoncentrujcie uwagę raczej na tym, co daje nowe życie (życie Boga w was)

 
Więcej artykułów…