Słowo Boże - sierpień 2014

Spotkanie modlitewne - 26.08.2014
CZEKAMY NA DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA
W kontekście dzisiejszych niepokojów, demoralizacji, braku wartości, zagrożenia pokoju, potrzeba wejść w Słowo Boże, które mówi, że Bóg jest obrońcą swojego ludu. Ostatecznie ON odnosi zwycięstwo nad ludami "nieczystymi", bałwochwalczymi. Chociaż dopuszcza do rozszerzenia się grzechu, zła, wojen, to zawsze kładzie swoją rękę nad tymi, którzy Go wzywają. A dzisiejsze Słowo z ks. Ezechiela i Zachariasza pokazuje, że tak jest rzeczywiście. 
Rozdziały 38-39 Ks. Ezechiela, które to są alegorią apokaliptyczną, opowiadają o narastającym zagrożeniu złem, wojnie i ostatecznie cudownej interwencji Boga. 
Tajemniczy GOG, uosobienie potegi zła, napada na ludy, rozpoczyna wojnę. Ze względu na niewierność, nieczystość i występki swojego ludu Bóg dopuścił do najazdu wroga (tu Goga). Jednakże Bóg stoi po stronie zaatakowanego. Boża armia to armia złożona z potężnych sił natury, które zdruzgoczą wroga. W ten sposób objawia się chwała i moc Boga nie tylko wierzącym, ale i ludom pogańskim:
"ześlę ogień na Goga , wtedy przekonają się, że Ja jestem Panem. Poznają moje święte Imię... Wszystkie narody zobaczą mój sąd, którego dokonałem, kładąc na nich swoją rękę"
 
Rozdziały 40-42 przedstawiają wizję nowej ziemi, wizję idealnej  świątyni zbudowanej przez samego Boga. W świątyni tej ma być oddawana cześć Bogu. Jest to świątynia ziemska, z bramami, murami, salami, dziedzińcem, ołtarzem, miejscem świętym.... Ale również ta nowa świątynia symbolizuje człowieka, który jest i bramą i murem, i dziedzińcem, i ma w swojej głębi miejsce święte, w którym kontaktuje się z Bogiem i oddaje MU cześć.  
Z nastaniem nowej ziemi i wobec przygotowanej świątyni, prorok opisuje powrót chwały Bożej (rozdz.43):
a oto chwała Boża przybyła od wschodu. Jej szum był jak szum wielkich wód. Ziemia zajaśniała od Jego chwały. Upadłem na twarz. Chwała PANA weszła do świątyni ... i napełniła ją".
A następnie Bóg mówi:
Ani lud, ani królowie nie będą już więcej plamili mojego świątego imienia swoim nierządem... a Ja zamieszkam wśród nich na wieki.
Również w ks. Zachariasza prorok zapowiada nadejście króla pokoju- czas pokoju i chwały. Wypełnienie tego proroctwa nastąpiło już w Chrystusie. Lecz jeszcze jedno przyjście Chrystusa się dokona.....

Obecnie żyjemy w czasach ostatecznych- pomiędzy pierwszym i drugim przyjściem Jezusa. Drugie przyjście Pana się zbliża. Jest pewne i nieuniknione. Do nas należy przygotować to drugie przyjście- przygotować MU świątynię - lud, do którego przyjdzie i zamieszka. Przygotowując się na to drugie przyjście Jezusa, podnieśmy głowy do góry i  wołajmy: "Marana Tha" - Przyjdź Panie Jezu!
 
 
1Ez.38-43: Wizja czasów ostatecznych- ostateczna walka dobra ze złem; Wizja nowej ziemi; Powrót Boga do swojej świątyni.
 
2. Ks. Zachariasza 9.9
Wesel się bardzo Syjonie! Wzoś okrzyki Jerozolimo! oto Twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny.. połamie łuk wojenny o ogłosim pokój narodom ajego władza będzie sięgała od morza do morza..., aż po krance ziemi.
 
3.
Dzieci moje. Jesteście zjednoczone z moim Sercem. O moja moc spływa na was. I umacniam was na każdy dzień waszego zycia.

4.Wizja czerwonych róż skutych lodem.
Przytulaj się do mnie sercem. Wystarczy tylko twoja wola a lody się roztopią.