Słowo Boże ze spotkań modlitewnych - marzec 2013


Spotkanie modlitewne 19.03.2013
BÓG WSPOMAGA CIERPIĄCYCH, KTÓRZY JEDNOCZĄ SIĘ Z JEGO KRZYŻEM

W Kościele, wśród jego świętych odnajdujemy wiele cierpienia. Święci  idą za Chrystusem i biorą swój krzyż.
Każdy człowiek cierpiący, pełen bólu i lęków, gdy stanie pod krzyżem Jezusa i zjednoczy się z Jezusem cierpiącym, odnajduje umocnienie i pomoc.  To trudne Jezus zamienia w Życie, Światło i w Zmartwychwstanie.
Modlimy się, aby nasze krzyże jednoczyły się z krzyżem Jezusa i zostały przemienione w Życie, gdyż innej drogi nie ma.

1. Psalm 22 Cierpienie i ufność sprawiedliwego

Psalm jest proroctwem o męce Jezusa. Na krzyżu modli się On jego słowami. I również człowiek cierpiący odnajduje w tych słowach pomoc w wyrażaniu własnego bólu i włączaniu go w dialog z Bogiem. Psalmista zostaje wysłuchany i dlatego lamentacja przeradza się w dziękczynienie, w hymn ku czci Boga.


Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił?
Drwią ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają usta i potrząsają głowami:
Zaufał Panu, niechże go ocali, niech go wybawi, jeśli go kocha.

Siły uszły ze mnie jak woda, rozluźniły się wszystkie kości moje.

Jak wosk stało się moje serce, topnieje w moim wnętrzu.

Przebili moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie kości moje.
Oni zaś patrzą na mnie pogardliwie, dzielą między siebie moje ubranie,
a o moje szaty rzucają losy.

Ocal me życie od miecza? Wybaw mnie z lwiej paszczy?

Ty mnie wysłuchałeś!
Będę głosił Twoje imię moim braciom, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia!
Niech ubodzy jedzą do nasycenia, niech chwalą Pana ci, co szukają Jego woli!
Niech przypomną sobie o Panu i wrócą do Niego wszystkie krańce ziemi.

A ja będę żyć dla Niego, potomstwo moje będzie Mu służyło.
Będzie głosić Jego sprawiedliwość?.


2. Miłuję moją Oblubienicę ? mój Kościół. Nieustannie wylewam mojego Ducha
 i troszczę się o mój Kościół.


3. Poznanie: 
Jeśli jest ciężko i cierpienie nas ogarnia, trzeba podejść do Krzyża i zjednoczyć się z Nim.
Wtedy będę błogosławił, umacniał, wtedy będziecie czuli się zjednoczeni ze Mną. 
Nie rezygnujcie ze swoich krzyży, ale przyjdźcie do Mnie.


4. Dzieci moje. Moimi rozpostartymi z Krzyża rękami przygarniam was. 
I cierpienia zamienię w radość.

5. Wytrwajcie w Miłości mojej, tak jak Ja wytrwałem w Miłości Ojca.Spotkanie modlitewne 12. 03. 2013
OBECNOŚĆ I MIŁOŚĆ JEZUSA JEST NASZYM UZDROWIENIEM I ŻYCIEM

W dniu rozpoczynającego się konklawe dziękujemy Bogu za Jego święty Kościół, którego Głową jest Jezus. Uwielbiamy Go za to, że możemy żyć w tym Kościele.
Obecność i Miłość  Jezusa w Kościele jest  jak ta woda wypływająca ze świątyni i uzdrawiająca wszystko, co napotyka po drodze (Ezechiel 47). My jesteśmy tym ludem pośród którego Jezus żyje. I dlatego nie  lękajmy się. On jest Królem Zwyciężającym. W tych trudnych czasach dla Kościoła udziela nam swojej siły i posyła.

1. Ezechiel 47. 1-12

 ...A oto woda wypływała z prawego boku światyni...Była to rzeka po której nie dało się przejść. Wyjaśnił mi: gdziekolwiek wpłynie ta rzeka wszystko będzie żyło. Na obu brzegach rzeki będą rosły różne drzewa owocowe. Co miesiąc będą owocować , bo wody rzeki wypływają ze świątyni.  Ich liście nie będą więdnąć, a ich owoce się nie wyczerpią.   Ich owoce będą służyć do jedzenia, a ich liście będą lekarstwem.

2. Psalm 145

Będę Cię wielbił Boże mój i Królu! Będę wysławiał Twe imię po wieczne czasy!
Królestwo Twoje trwa na wieki, a panowanie przez wszystkie pokolenia.

Bedą  opowiadać o potędze Twoich dzieł zdumiewających..
Będą przypominać niezmierną Twoją dobroć...
Otwierasz swoja rekę i sycisz łaskawie wszystko co żyje.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
niech całe stworzenie wysławia Jego święte Imię teraz i na wieki!

3. Wy jesteście moim świętym ludem i w was mam upodobanie.

4. Ludu mój. Ja Jestem pośród was, nie lękajcie się. Przychodzę jako Król Zwycięski.

5. Ja Król przechadzam się pośród was i Jestem z wami . Moją Miłością dotykam każdego, a Miłość Moja jest ogromna. Nieście Ją, tam, gdzie jej nie ma.

Poznanie:  Boże światło spłynęło, aby je zanieść w miejsca ciemne.

6. I wlewam w wasze serca nową siłę, abyście byli moimi rycerzami (żołnierzami).