Słowo Boże ze spotkań adwentowych 2012

CZAS CZEKANIA NA JEZUSA (ADWENTU) JEST CZASEM WIELU ŁASK

Czas czekania na przyjście Jezusa jest czasem modlitewnego czuwania, czasem bycia z Maryją, która najbardziej czekała na Jezusa... Jest to również czas wielu łask, które Bóg udziela oczekującym.


1. Poznanie: Maryja chce, aby w adwencie  zabrać ją  do swoich domów i razem z Nią oczekiwać na przyjście Jezusa.

2. Czas czekania na Mnie  to czas  wielu łask, które daję czekającym.

Jezus chce, by czas czekania był czasem  modlitwy osobistej  i zjednoczenia serca z Nim w trakcie naszych różnych zaangażowań zawodowych czy domowych.

3. Poznanie: Bóg daje obietnicę, że ci, którzy czekają  na Niego- doświadczą Jego przyjścia.

4. Moje światło rozbłyśnie jak zorza poranna. Kiedy przyjdę rozjaśnię mrok waszego życia.

5. Obraz:  Bóg jest w słupie ognia pośród nas:
zaczerpnijcie Mojej Miłości do serc waszych;  wystarczy wasze pragnienie? (do zaczerpnięcia tej Miłości ).
Módlcie się w Duchu Moim.


6. Obraz Gwiazdy Betlejemskiej:
bądź moją Gwiazdą Betlejemską.