Słowo Boże ze spotkań modlitewnych-październik 2012

 

Spotkanie modlitewne 23.10.2012
BÓG NA RÓŻNE SPOSOBY NAS OBDAROWUJE 

Dziś Jezus przypomina, że na różne sposoby nas obdarowuje: jest  Ogniem  zapalającym  serca, jest  Mocą  wylewającą się na nas, jest  Miłością  szlifująca serca, z Nim wszystkie ciemności można przezwycięzyć, a także  Tym, który jednoczy się z nami w modlitwie. Dziękujemy  Ci Panie za ogrom Twoich łask. Uwielbiamy Twoje święte IMIĘ.

1. Obraz: Jezus jako płonące ognisko, nasze serca się zapalają od płomienia tego ognia:
Zapalam was moim ogniem Miłości, abyście płonęli.

2.
Obraz: bardzo ciemny  las.
Poznanie: nic jest straszne z Jezusem; z Nim wszystko można przezwyciężyć.

3. Obraz: brama z ryglem, za nią ogrom mocy Bożej:
Zaproście mnie a moja moc się wyleje na was.

4. Gładkie kamienie, opłukane przez wodę.
Poznanie: Tak jak woda opłukuje kamienie, tak Miłość Boża spowoduje, że serca nasze będą bez skazy, bez rysy.

5.Obraz: płonące ognisko;  Bóg staje w środku ogniska jako słup ognia.
Poznanie: ognisko symbolizuje modlącego się człowieka. Kiedy się modlimy Bóg się z nami łączy.
Módlcie się w Duchu Św. przy każdej okazji. To jest modlitwa zjednoczenia ze Mną.

 

Spotkanie modlitewne 16.10.2012
BÓG W ROKU WIARY CHCE ODNOWIĆ NASZE WNĘTRZA

Jezus jest pośród nas. Jego Miłość wylewa się na każdego. Chce  w roku wiary "odnowić" nasze wnętrza i wnętrza wszystkich ludzi. 

1. Prawdziwie Jestem pośród was, dzieci moje. Ten czas jest dla was czasem błogosławionym. Dobrze, że przyjęliście mą łaskę.

2. Poznanie: Bóg chce "odnowić" nasze wnętrza, aby były czyste, nowe, lśniące.

3. Wizja: Kielich  Miłości Jezusa jest przepełniony i wylewa się na każdego z nas.
Poznanie: Wielu na Ziemi nie korzysta z tej Miłości.  Sytuacja ta wymaga modlitwy za świat.Spotkanie modlitewne   2.10.2012
BÓG CHCE ABYŚMY DOŚWIADCZYLI RADOŚCI PRZEBYWANIA Z NIM

Dziś Bóg zaprasza każdego z nas na górę Przemienienia, gdzie Piotr, Jakub i Jan doświadczyli radości nieba. Bóg  chce się objawić każdemu z nas tak,  jak apostołom. Chce, abyśmy doświadczyli Jego obecności i  radości przebywania  z Nim.

1.  Mt. 17.1-8

Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności, a Jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali im się Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa: ?Panie dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz postawię tutaj trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza?.  A gdy jeszcze to mówił zasłonił ich świetlisty obłok. Z obłoku rozległ się głos: ?On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie?. Gdy uczniowie to usłyszeli upadli na twarz przerażeni. A Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: ?Wstańcie, nie bójcie się!? Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa.

2. Poznanie:
 a. Bóg zaprasza każdego na górę i chce się nam objawić. 
 b. Wielu z nas będzie zanurzonych w Jego chwale, jak na górze Przemienienia. Takie spotkanie jest zarezerwowane dla każdego.

3. Jesteście moimi dziećmi, dla których przygotowałem ucztę.

4. Psalm 23

Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach,
prowadzi mnie nad wody, bym odpoczął.
Ożywia mnie na nowo?
Choćbym kroczył ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną?

Zastawiasz przede mną stół?
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a mój kielich jest napełniony.
Dobroć i łaska niech idą za mną przez wszystkie dni mojego życia,
abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy.