Słowo Boże ze spotkań modlitewenych-wrzesień 2012

Spotkanie modlitewne  25.09.2012
BÓG KARMI NASZE CIAŁO I DUCHA DO SYTA

Bóg karmi  do syta i nasze ciało i naszego ducha. Dziś przypomina, że  jest tym, który daje wzrost roślinom, owocom, zbożom.  Dziękujemy Mu za Jego dary ziemi, za to, że drzewa rodzą owoce, że ziemia wydaje zioła a  ogrody obfitują w warzywa. O  obfitości  darów Boga  i  radości przypomina nam Ks. Joela i Psalm 104.
Tych, którzy się Nim karmią, Bóg posyła, daje misję do głoszenia Jego wielkości i dzieł, tak jak posyła proroka Izajasza.

1. Ks. Joela 2.23-26

Weselcie się synowie Syjonu, radujcie się Panem waszym Bogiem, bo dał wam zbawienny deszcz: deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak dawniej.
Klepiska napełnią się zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. Tak wynagrodzę wam lata, gdy żerowały szarańcza i gąsiennica....
Wtedy bedziecie mogli najeść się do syta i chwalić będziecie imię Pana, waszego Boga, który uczynił wam wielkie rzeczy.

2. Psalm 104

Uwielbiaj duszo moja Pana!
Panie mój Boże jesteś nieskończenie wielki!
Owocem Twoich dzieł syci się ziemia....
Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła służące ludziom,
żeby mogli czerpać pokarm z ziemi  i  wino, które rozwesela ludzkie serce,
żeby oliwa rozjaśniała twarze, a chleb wzmacniał ludzkie siły.
Jakże liczne są Twoje dzieła Panie!
Wszystko mądrze uczyniłeś;
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Wszystko to czeka na  Ciebie,
byś zesłał pokarm w odpowiednim czasie.
Kiedy im dajesz, przyjmują,
gdy otwierasz swą rekę,
wszystko napełniasz dobrem...

Niech na wieki trwa chwała Boża.
Będę spiewał Panu, jak długo żyć będę,
będę grał memu Bogu, dopóki istnieję.

3. Izajasz 6.1-3, 8

Ujrzałem mego Pana,
siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie....
Nad Nim unosiły się serafiny....
I wołał jeden drugiego:
"Święty, święty, święty
Pan Bóg zastępów!
Cała ziemia jest pełna Jego chwały!

I usłyszałem głos mego Pana
"Kogo mam posłać i kto Nam pójdzie?"
Odpowiedziałem: Oto jestem!
Poślij mnie!
Spotkanie modlitewne 18.09.2012
BÓG JEST DROGOCENNĄ PERŁĄ, KTÓRĄ, ABY KUPIĆ TRZEBA SPRZEDAĆ WSZYSTKO

Bóg mówi dzisiaj do nas, że jest Skarbem ukrytym i drogocenną Perłą, którą aby kupić, trzeba "sprzedać  wszystko co się posiada".
Co trzeba  "sprzedać", co trzeba  "stracić", aby zdobyć tą wyjątkową Perłę - Jezusa Chrystusa? 
Prosimy Boga, aby dał nam odwagę  "tracić" i abyśmy  "tracąc" umieli Mu ufać.
Wobec radości posiadania Jezusa wszystko może stać  się mniej ważne i mniej cenne.

1. Przypowieść o skarbie i perle Mt. 13.44-46

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w polu. Znalazł go pewien człowiek. Ukrył go z powrotem i bardzo uradowany odszedł. Sprzedał wszystko, co posiadał i kupił to pole.

Królestwo niebieskie podobne jest także do kupca, który poszukiwał pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, niezwykle cenną, sprzedał wszystko, co posiadał i kupił ją.  

2. Jak wieczorna opadająca  mgła otula cały świat, tak Ja przenikam wszystkich, którzy Mnie pragną i otwierają swoje serce.

3. Cenni jesteście w oczach Moich. Nabyłem was drogocenną Krwią i nic tego nie zmieni.


Spotkanie modlitewne 4.09.2012
BÓG CHCE, ABYŚMY MODLILI SIĘ SERCEM (W SERCU)


Pan  dziś zadaje pytanie każdemu ?Po co tu przyszedłeś??  Chce abyśmy się modlili nie tylko ustami, ale i sercem. Wtedy On czyni  na pustyni naszych serc wielkie  rzeczy.  Bóg mówi, że wystarczy nam łaski do takiej modlitwy, do spotkania z Nim w sercu. Ta łaska  jest nam  dana przez Niego.

1. Wizja: życiodajna woda rozlewa się na pustyni  (pustynia naszych serc).
Pan nawadnia ogrody naszych serc, aby rozkwitły?

2. Izajasz 35.1-10

Niech się raduje pustynia i ziemia wyschnięta!
Niech bujnym okryje się kwieciem. Niech się cieszy, raduje i weseli!
Dana jej będzie chwała Libanu, wspaniałość Karmelu?
Zobaczą chwałę Pana, wspaniałość Boga naszego.
Pokrzepcie omdlałe ręce, wzmocnijcie osłabione kolana!
Mówcie małodusznym? ?bądźcie mężni! Nie bójcie się!?
Oto wasz Bóg! Nadchodzi odpłata. Boża nagroda.
On sam przybędzie i  was wybawi.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych?
Wody wytrysną na pustyni i strumienie na suchym stepie.
Wyschnięta ziemia stanie się jeziorem, kraina spragniona zdrojem wód.
Odkupieni przez Pana powrócą na Syjon z weselem.
Wieczna radość zagości na ich twarzach.
Ogarnie ich szczęście i radość, a udręka i smutek ulecą daleko.