Słowo Boże -styczeń 2016

Spotkanie modlitewne - 26 styczeń 2016
CZAS UWIELBIENIA JEST CZASEM W KTÓRYM BÓG DAJE NOWE ŻYCIE

Dziś uwielbiamy Boga w Jego Potędze, Obecności i Miłości.
Jezus powiedział, że każdego umiłował (J.15-9-11). On chce, abyśmy w tej Miłości trwali - chodzili w Niej każdego dnia i radowali się NIą. Jezus pragnie, aby ta radość z Jego Miłości była DOSKONAŁA, PEŁNA i PIERWSZA!
Ta radość z Miłości i Obecności Jeusa do mnie może wypełniać całe moje wnętrze i może być radością ponad innymi radościami. I wtedy łatwiej mi jest uwielbiać Boga.

Lecz uwielbiamy Boga również w naszych cierpieniach, bólach, smutkach, bezradności. Czas uwielbienia, często wbrew swoim uczuciom (uwielbienia wynikającego z mojego aktu woli), nie jest czasem straconym. Jest to czas błogosławiony,obfitujący w wiele łask.

A kiedy uwielbiam Go:
ON daje mi nowe życie, posyłając swego Ducha,
daje mi doświadczenie przebywania w Jego ramionach, w Jego Sercu
a także doświadczam Jego pokoju.
A więc czas uwielbienia to czas, w którym Bóg daje mi  nowe życie ducha.

I wtedy dziękuję Mu za to, że w trudach mojego życia znajduję Jego Miłość i wsparcie. On zapewnia mnie (każdego), że jest dobrym pasterzem. Owce skaleczone opatruje, "tłuste" umocnia, zagubione odnajduje. Każdego kocha pojedynczo.

Lecz, aby trwać w Miłości, Obecności Jezusa i radować się nią na codzień, trzeba troszczyć się o to, co daje nam nowe życie - o królestwo Boga w nas (nie troszcząc się zbytnio o to, co nie daje życia).


Słowo ze spotkania:

1) Ja jestem dobrym Pasterzem. Owce skaleczone opatruję, "tłuste" umacniam, zagubione odnajduję. Każdego kocham pojedynczo.

2) Światło:
Jezus poprzez uwielbienie daje nam doświadczenie przebywania na Jego kolanach i w Jego Sercu.

Żadna dusza niech nie myśli, że czas tego spotkania (uwielbienia) jest stracony. Jest to czas błogosławiony i obfituje w wiele łask.

4) Dam im nowe serce i nowego ducha włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce cielesne, aby.... przestrzegali moich praw i wypełniali je. (Ez. 11.19-20)

5) Nie troszczcie się o to, co nie daje życia, skoncentrujcie uwagę raczej na tym, co daje nowe życie (życie Boga w was)