Słowo Boże - lipiec 2014

Spotkanie modlitewne 22.07.2014
PATRZĄC NA "GROBY" ŚWIATA NIE BÓJMY SIĘ, ALE SZUKAJMY JEZUSA. ON JEST PANEM WSZECHŚWIATA I WSZYSTKO JEST MU PODDANE

Maria Magdalena w  poranek  zmartwychwstania, spojrzała najpierw na grób Jezusa, a potem szukała Jego samego?. zobaczyła Go i jej lęk, smutek zamienił się w radość. My patrząc na współczesne ?groby świata?:  antywartości w mediach i w kulturze, kłamstwa, demoralizację, wojny, fałszywe  ideologie - nie bójmy się, ale - szukajmy spojrzenia Jezusa (jak Maria Magdalena), szukajmy "ramienia" Boga pełnego mocy, ufajmy Jego Miłosierdziu wobec nas i świata. I pomagajmy Bogu "łowić" ludzi, aby wielu poznało, że On jest Bogiem miłosiernym. 
Jak Maria Magdalena, tak my dzisiaj  w mocy Ducha św., mamy  dostęp do Jezusa Zmartwychwstałego: do Jego Miłości, do Jego bliskości, spojrzenia, czułości. On w każdym czasie przychodzi do nas z wielką Mocą i Miłością.  I Jemu ostatecznie  poddane są nie tylko narody, rządy, Ziemia, ale i cały Wszechświat. 


1. Przychodzę jako Pan Wszechświata.

2. Dzieci moje. Kocham was wielką miłością. Moje Serce rozpływa się w waszej modlitwie i uwielbieniu. Przychodzę z wielką siłą I mocą. Przenikam was. Pragną waszych serc i waszej miłoścI. Nie trwóżcie się Ja jestem z wami i zawsze z wami będę.

3.  Światło: W mocy Ducha św. mamy dostęp do tego, do czego św. Magdalena miała dostęp. (do Jezusa Zmartwychwstałego, do Jego Miłości i czułości). 

4. Jestem Bogiem Miłosiernym. Przyzywajcie mego Miłosierdzia dla świata.

5. MI 2.12-13 Zgromadzę cię znowu w całości Jakubie, na pewno zbiorę resztę Izraela. Zbiorę ich razem jak owce w zagrodzie... Poprzedzać ich będzie przewodnik. Ich król pójdzie przed nimi, Pan stanie na ich czele. 


6. Obraz: Jezus z wędką, łowiący ryby.
My jesteśmy wędkami Jezusa, kiedy mówimy innym o Jego Miłości. I potrzeba naszej wielkiej uległości wobec Jego zamierzeń.Spotkanie modlitewne- 15.07.2014
OCZYMA WIARY DOTYKAMY ŻYWEGO JEZUSA I WYCHODZIMY PRZEMIENIENI

Dziś Duch św. tak bardzo namacalnie pokazał nam, że Żywy Jezus jest pośród nas, na wyciągnięcie ręki. Dotykaliśmy Go oczyma naszej wiary. Św. Jan apostoł w liście (1J 1.1-4) napisał, że widzieli żywego Jezusa na własne oczy, dotykali Go rękami, słyszeli Go. A ON był Życiem. Apostoł pragnie, abyśmy i my (tak jak oni) trwali w łączności z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
To "dotykanie Jezusa", trwanie w bliskości z Nim - przemienia każdego z nas. Przemienia nasze lęki (które każdy z nas nosi,) w ufność Bogu. Doświadczamy wtedy jakoby Jezus zacieśniał sieci swojej Miłości - przyciągał nas swoją Miłością.

1. 1J 1.1-4

Piszemy wam o tym, co  było od początku. O tym, co  słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy, co oglądaliśmy i dotykaliśmy naszymi rękami - o Słowie Życia. To życie się objawiło,  a myśmy je widzieli i o nim świadczymy. Głosimy wam życie wieczne, które jest u Ojca, a nam zostało objawione.

To co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, głosimy także wam, abyście i wy trwali z nami w łączności. A jest to łączność z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy o tym, aby nasza radość była pełna. 

2.
Wizja: Jezus stoi pośród nas, na wyciągnięcie ręki.

3. Nie lękajcie się przyszłości, tego, co ma być, gdyż Ja Jestem. Nie lękaj się córko, synu, gdyż Ja jestem blisko ciebie. Ja pragnę bliskości.
 
Swiatło: Każdy z nas czegoś się lęka. W miejsce lęku wypowiadać Imię Jezus.

4. Przychodzę jako Rybak, który zacieśnia sieci. Lecz są to sieci Mojej Miłości.