Słowo Boże - kwiecień 2014

Spotkanie modlitewne - 22.04.2014
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY CHCE, ABYŚMY KORZYSTALI Z JEGO ŚWIATŁA I MOCY
 
Dziś Jezus Zmartwychwstały przychodzi i rozsiewa w naszych duszach woń swojej obecności - daje nam łaskę rozpoznawania Go. A my chcemy  rozradować się Jego Obecnością -  Jego Świętością i Miłością. Gdy nasze dusze rozpoznają Jezusa chcą  być uwiedzione przez Niego, porwane.
Zmartwychwstały jest pełen  światła i mocy. W tym szczególnym czasie chce nam udzielać z tego swiatła i mocy.
Chcemy  jeszcze bardziej zbliżyć się do Niego, chodzić w Jego świetle i mocy, aby strumienie wody żywej płynęły z nas... Wtedy będziemy jak te klejnoty przylepione do monstrancji.
  
 
1) Poznanie: Zmartwychwstały Jezus przychodzi i rozsiewa w naszych duszach woń swojej obecności.
 
2) Jesteście moimi przyjaciólmi. Dziękuję, że towarzyszycie mi w drodze.
 
3) Wizja Jezusa Zmartwychwstałego. który jest pełen światła i mocy.
W tym szczególnym czasie zbliżcie się do Mnie,  aby korzystać  ze Światła i Mocy.
 
4) Wizja pięknego pawia. Kiedy chodzicie w moim świetle Wasza modlitwa jest piękna (jak malownicze pióra pawia).
 
5) Wizja monstrancji pochylającej się nad nami. Kiedy sie podnosi przyozdobiona jest klejnotami (zrozumienie: możemy być tymi klejnotami przylepionymi do monstrancji, gdy chodzimy w świetle i mocy Boga).Spotkanie modlitewne - 1.04.2014
PRAWDZIWE ŻYCIE, CZYSTOŚĆ, ŚWIĘTOŚĆ, ŹRÓŁO NASZEJ SIŁY - SĄ W NIM, W JEGO RANACH

W życiu codziennym, w pracy, na modlitwie, my grzeszni dotykamy świętej obecności Boga, bo ON, Święty jest pośród nas. I dzieje się w nas niesamowita wymiana - nasza grzeszność przemienia się w  świętość, w czystość. Możemy być czyści, ale nie dlatego, że sami jesteśmy czyści, ale dlatego, że On - Bóg, który jest pośród nas - jest Święty. Prawdziwe życie, czystość, świętość, żródło naszej siły - są w NIM, w Jego ranach.

Z otwartej rany Serca Jezusa - w każdym czasie, również teraz -  Tryska Miłość i Miłosierdzie. Jest to dla nas źródło obfitych łask nawrócenia i uzdrowienia.
I chcemy obmyć się w tej ranie Serca, skąd tryska Miłość i Miłosierdzie, aby się nawrócić i abyś nas uzdrowił. Dlatego modlimy się:
- niech Twoja Krew obmyje nasze oczy, (zmysły), które patrzą w kierunku, w którym nie ma życia,
- niech Twoja Krew obmywa nasze serca, które są letnie, aby na nowo zapłakały nad sobą,
- niech Twoja Krew obmywa nasze  chwile (czas), spojrzenie,  słowa, które zmarnowaliśmy, które nie przemieniliśmy w modlitwę, 
- niech Twoja Krew obmywa w nas  "chore" miejsca duszy i ducha, abyśmy  byli pełnymi  Twojego życia.

Panie niech do nas przemawia każdy gest Twego umęczonego Ciała , każde Twoje Słowo, każde Twoje spojrzenie, abyśmy  poznali i zrozumieli Twoją Miłość i Miłosierdzie, które płyną z Krzyża.

I za psalmistą chcemy śpiewać: bo u Pana jest łaska i obfite zbawienie; On odkupił nas z naszych przewinień, a także:  szczęśliwy kogo wspomaga Bóg Jakuba i kto pokłada nadzieję w Panu Bogu swoim.


1) Światło: my grzeszni dotykamy Świętej Obecności Jezusa 
 
2) Wizja: drzewo, na którym niektóre gałązki są suche (obraz człowieka, który nie żyje pełnią życia Bożego)
 
3) Światło: z Krzyża na którym wisi Jezus "przemawia" MOC Jego Miłości.
 
4) Z otwartej rany Mego Serca tryska Miłość i Miłosierdzie. I ZAWSZE JEST TERAZ (to znaczy w każdym czasie, teraz również). Teraz jest obfitość łask nawrócenia i miłosierdzia.
 
5) Wizja: Jezus z Miłością patrzy na nas i wskutek tej Miłości  poddaje się woli Ojca.
Tak bardzo was ukochałem dzieci moje.
 
6) Patrzcie na Krzyż a razem ze Mną zmartwychwstaniecie.
 
7) Psalm 130 Błaganie pokutnika
 
Z głębokości wołam do Ciebie Panie! Panie wysłuchaj głosu mojego.
...Jeśli będziesz zważał na me winy PANIE, Panie któż się ostoi?
Ale Ty przebaczasz grzechy, aby Ci służono w bojaźni.
Oczekuję Pana, czekam na Niego, pokładam nadzieję w Jego słowie. 
Wyczekuję Pana bardziej niż straże poranka....
Bo u Pana jest łaska i obfite u Niego zbawienie.
To On odkupi Izraela ze wszystkich jego przewinień.
 
8) Psalm 146 Uwielbienie Stwórcy i Zbawcy
 
Szczęśliwy kogo wspomaga Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu, Bogu swoim.
On dochowuje wierności na wieki. Bierze w obronę skrzywdzonych, daje pokarm zgłodniałym.
Pan uwalnia więźniów. Pan otwiera oczy niewidomym. Pan podnosi poniżonych...
Pan króluje na wieki, Twój Bóg Syjonie z pokolenia na pokolenie.
Uwielbiaj duszo moja Pana...