Słowo Boże ze spotkań - listopad 2013

Słowo Boże ze spotkania - 19.11.2013
ŁASKA BOŻA JEST NAD KAŻDYM, WYSTARCZY TYLKO PRAGNĄĆ

Chwaliliśmy Boga za łaskę, która jest nad nami, za obfitość daru Jego Obecności i Miłości nad każdym. Jego łaskę można otrzymać za darmo, wystarczy tylko pragnąć. Ona najczęściej przychodzi w sposób niewidoczny, tak jak niewidoczne jest Królestwo Boże pośród nas.
Dziś wielu z nas przyszło na modlitwę z  różnymi  niepokojami, lecz obfitość Jego Ducha spoczęła na każdym. I wielu z nas doświadczyło Jego łaski - pokoju.

1. Poznanie: nad każdym jest łaska Boża- obfitość daru Obecności i Miłości Boga.
2. Panie Jak otrzymać łaskę? 
Poznanie: mamy tylko pragnąć łaski; łaska najczęściej działa w sposób niewidoczny, jak niewidoczne jest Królestwo Boże.
3. Obfitość mojego Ducha spoczęła na każdym z was.
4. Pokój daję wam, nie taki jaki świat daje.