Słowo Boże ze spotkania- 25.06.2013r.
ABY KAŻDY MŁODY CZŁOWIEK USŁYSZAŁ JAK WOŁASZ GO PO IMIENIU

Przed wakacjami modlimy się za nasze dzieci, wnuków, młodzież, a także za młodzież  z Czyżowic, za polską młodzież... i  za  wyjeżdzających na rekolekcje letnie.
Modlitwa za dzieci i młodzież jest pragnieniem Serca Boga.
Obecna kultura, media i sposób spędzania wolnego czasu nie sprzyjają rozwojowi ducha młodych ludzi, więc polecamy Bogu każdego młodego człowieka.

Prosimy Panie, aby każdy młody człowiek usłyszał, jak go wołasz po imieniu, niech usłyszy swoje imię. I umacniaj ich Panie, lecz złamanych na duchu, syć ich swoją miłością

1. Psalm 147 Uwielbienie  Bożej opatrzności (która czuwa nad dziećmi i młodzieżą: odbudowuje, uzdrawia, syci miłością...)

Wielki jest Pan i pełen mocy, a Jego mądrość niepojęta...
Obudowuje Jeruzalem i gromadzi wygnańców..
uzdrawia złamanych na duchu i opatruje ich rany...
umacnia zasuwy bram twoich,
Pobłogosławił twoich synów w tobie.
On wprowadza pokój w twe granice,
syci cię obfitością zboża...
 

2. Poznanie: modlitwa za dzieci i młodzież jest pragnieniem Serca Boga.

3. Poznanie: każdy z nas otrzymuje błogosławieństwo dla tych, których kochamy.

3. Poznanie: Pan przychodzi w te miejsca za które się modlimy.

4. Moje potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, a Ja ich wszystkich miłuję.

5. Trwajcie w miłości mojej. We Mnie jest wasze zwycięstwo.

 
 
Słowo Boże ze spotkania- 4.06.2013r.
SERCE BOGA ZAKOCHANE JEST W CZŁOWIEKU

Dziś kontemplowaliśmy Serce Boga, które jest zakochane w człowieku, tęskni i poszukuje go. Pomocą w  tej modlitwie była  Pieśń nad Pieśniami, opiewająca miłość Boga - Oblubieńca do człowieka - oblubienicy. 
Tak jak Oblubieniec w Pieśni nad Pieśniami, tak Bóg tęskni za człowiekiem i poszukuje go.
A kiedy  serce człowieka skieruje się ku Miłości Boga, to jest jak ta oblubienica....


Oblubieniec (Bóg) w Pieśni nad Pieśniami mówi, że jego oblubienica tylko do niego należy i przyzywa ją:

- 'wstań moja przyjaciółko, moja śliczna, przyjdź',
- 'o jak piękna jesteś pełna wdzięku...'

A oblubienica (człowiek) do Boga:

- 'ja jestem mego ukochanego i do mnie się zwraca jego pożądanie'

- 'weż mnie za rękę pobiegnijmy razem'

- 'połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo mocna jak śmierć jest miłość... żar jej jest żarem ognia,
wody głębokie nie potrafią ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki...'