Spotkanie modlitewne- 3 wrzesień 2019
NAJWIĘKSZE DZIEŁO JAKIE DOKONAŁ DUCH ŚW. ? UCZESTNICZYŁ W POCZĘCIU JEZUSA
W roku Ducha ŚW. przypominamy sobie na spotkaniach modlitewnych Jego rolę i znaczenie.

Duch św. pojawia się w Ewangelii wiele razy. Dziś dziękujemy MU, za największe dzieło jakiego dokonał w dziejach stworzenia oraz w dziejach zbawienia!!! Uczestniczył w poczęciu Jezusa ?Syna Bożego!!! Zstąpił na Maryję i za Jego sprawą, poczęła Jezusa:
Anioł Gabriel powiedział Maryi:
?Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

I powiedział też Anioł Maryi - Raduj się, wesel, bądź szczęśliwa... - kiedy oznajmia Jej tą tajemnicę. A Ci, którym bliska jest postać Jezusa Syna Bożego, mają również radość w sercu i dziękują Duchowi św. za to dzieło Wcielenia.

Jezus począł się i urodził w Ciele Maryi a dziś Duch św. ?poczyna" Jezusa w naszych sercach. I za sprawą Ducha św. Jezus przenika nasze ciało ( w Eucharystii), naszą duszę i ducha. Jego Miłość, Obecność, Słowo, dają nam nowe życie, pełne łaski, pokój, radość.

Dlatego, kiedy uświadamiamy sobie rolę Ducha św. w poczęciu Jezusa i z wielką mocą uwielbiamy Go, słyszymy w sercu słowa:
Córki moje wylewam swoją czułość na was, błogosławiona jest każda z was we Mnie. Wtedy powtarzamy za Maryją: oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie wg Twego słowa.

Słowo Boże:
1. Łk.1.26-38 Zwiastowanie Maryi
2. Córki moje, wylewam swoją czułość na was. Błogosławiona jest każda z was we Mnie.
3. Światło, by za Maryją powiedzieć:
?oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie wg twego słowa"
4. Córki, trwajcie we mnie. Jezus nas wyposaża w zdolność do tej wierności.
Obraz wyrastających, nowych zielonych pędów.