Spotkanie modlitewne 28.08.2012
GDY SIĘ NAWRÓCIMY DO BOGA, POZNAMY, ŻE ON JEST PANEM CZYNIĄCYM CUDA

Bóg wskutek naszej słabości, grzeszności  dopuszcza różne cierpienia, dla naszego dobra, po to byśmy doświadczając udręki  wołali do Niego. On spogląda łaskawie na udręczonych wołających i wyprowadza ich z ucisków, ocala. Lecz aby tak było, potrzebne jest nawrócenie do Boga. Wtedy poznamy, że On jest Panem czyniącym cuda.1. Jeremiasz 24.3-7

?Co widzisz Jeremiaszu? Odpowiedziałem: figi dobre, bardzo dobre i złe, tak złe , że nie nadają się do jedzenia. Pan skierował do mnie następujące słowo:  Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Tak jak się patrzy na te dobre figi, tak Ja spojrzę łaskawie na uprowadzonych z Judy, których dla ich dobra zesłałem  z tego miejsca do kraju Chaldejczyków. Spojrzę na nich życzliwie i sprowadzę ich z powrotem do  własnego kraju. Odbuduję  ich i więcej nie zniszczę. Zasadzę ich i więcej już nie wykorzenię. Dam im serce, żeby poznali, że Ja jestem Panem i będą mi ludem, a Ja będę ich Bogiem, gdyż nawrócą się do Mnie z całego swego serca".

2.  Psalm 107.  Dziękczynny  hymn ocalonych

"Jedni  błądzili po bezwodnej  pustyni?.. nie znajdując  drogi? byli głodni i spragnienie, cierpieli z osłabienia.
W swej udręce wołali do Pana, a On ich wybawił z ucisku, poprowadził ich prostą drogą?
Niech sławią Pana za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich. Bo nasycił zgłodniałych, a łaknących napełnił dobrami.

Inni siedzieli w mroku i w cieniu śmierci, skuci nędzą jak żelazem?..
Cierpieniem skruszył ich serca; osłabli,  nikt im nie pomógł.
W swej udręce wołali do Pana, a On ich wybawił z ucisku. Wyprowadził ich z mroku i cienia śmierci.
Niech sławią Pana za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich.

Jeszcze inni chorowali wskutek grzesznych czynów i nędzę cierpieli za swoje występki.
W swojej udręce  wołali do Pana, a On ich wybawił z ucisku.
Zesłał swoje słowo, aby ich uleczyć i ocalił ich od zagłady.
Niech sławią Pana za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich?

Inni wypłynęli statkami w morze? sami widzieli dzieła Pana. Na jego rozkaz zerwał się sztorm? mdleli w śmiertelnej trwodze a cała ich mądrość zniknęła.
W swej udręce wołali do Pana, a On ich wybawił z ucisku.
Rozkazał sztormowi i nastała cisza, uspokoiły się fale morskie.. i doprowadził ich do upragnionego portu.
Niech sławią Pana za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich.

Sławcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.
Niech mówią o tym wykupieni przez Pana, których wybawił z ręki wroga."


 
Spotkanie modlitewne 21.08.2012 
KIEDY STAJEMY PRZED BOGIEM ON ZANURZA NAS W SWOJEJ CHWALE

 Każdy z nas został zanurzony w  chwale Boga. Jesteśmy Jego ludem i zawsze, gdy stajemy przed Nim Pan zanurza nas w chwale. Bóg pragnie, abyśmy chodzili w Jego chwale. Będziemy doświadczać  owoców tego zanurzenia.

1.  Nie lękajcie się pójść tam, gdzie się boicie pójść, gdyż Ja Jestem z wami.

2.  Ogień  mojej Miłości położyłem w  waszych sercach. I płoną one moją Miłością. Jesteście moimi lampami.
3.  Ja sam będę waszym pokojem.
4.  Wizja: tańczymy wokół drzewa życia, jakim jest Jezus: Jestem zawsze z wami.


 
Spotkanie modlitewne 14.08.2012
KIEDY PRZYJMUJEMY BOGA NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NAM DODANE


Bóg odpowiada na pragnienia serc, aby Go było więcej w naszym życiu: mówi o otrzymanej łasce pragnienia Go, o swojej Miłości i Obecności. Jest Bogiem bliskim, czułym i delikatnym.

1.  Przychodzę dzieci do was z mocą pragnienia Mnie jeszcze więcej- z łaską pragnienia Mnie.

2.   Pragnę mówić do serc Waszych o mojej Miłości jaką mam do was. Moja Miłość nieustannie wylewa się i napełnia wasze serca. Moja Miłość jest ogromna, nie ma początku ani końca. Przyjmijcie Ją i głoście światu. Jesteście narzędziami w moich dłoniach. Ja was prowadzę. I nie lękajcie się. Ja Jestem z wami.

3.  Jestem Bogiem bliskim, nie dalekim.

4.   Przechadzam się pośród was, aby napełnić serca moją Obecnością. Oddajcie mi wasze ziemskie pragnienia. Zróbcie mi miejsce w waszych sercach. Pragnijcie Mnie na pierwszym miejscu a wszystko będzie wam dodane.

5.  Wizja: Jezus bierze w ręce delikatną mgiełkę (troski i cierpienia) i mówi:  ?drogie mi są twoje troski i cierpienia".