Bóg mówi:

1.  Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok (Mk.5.27-34): Kto Mnie dotknął????Córko twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju?

2.  Nie bój się, jesteś umiłowanym dzieckiem, pozwól Mi  się kochać. Moja Miłość nigdy się nie wyczerpie. Błogosławię Ci. Idź i bądź Mi świadkiem.

3.  Nie lękajcie zbliżyć się do Mnie takimi jakimi jesteście. Oddajcie Mi swoje serca, a Ja  Was uzdrowię, umocnię i pokrzepię. We Mnie jest wasze życie. Powierz  Mi  swoje życie jakie jest: abyś żył we Mnie a Ja w tobie.

4.  Każdy z nas naznaczony jest pieczęcią i jest rozpoznawany. Ta pieczęcią jest Chrzest Św. W mocy chrztu idziemy przez życie do nieba, do spotkania z Bogiem. Ta pieczęć jest dana i zadana. Bez niej nikt nie wejdzie do Królestwa. Trwajcie w Miłości mojej.

5.  Kruchość życia na ziemi jest waszym doświadczeniem, ale wy jesteście przeznaczeni do życia wiecznego. Waszym przeznaczeniem jest wieczność. Stworzeni  jesteście  do życia w Ojcu Synu i Duchu św.
Radość Pana  będzie wielka, gdy spotkamy się twarzą w twarz. On przeznacza nas do życia w Domu Ojca.

6.  Duch św. pragnie ciągłej współpracy ? Dz. 2.17-23
Tak mówi Bóg: w dniach ostatecznych wyleję mojego Ducha na każde stworzenie.  I będą prorokować wasi synowie, wasze córki, młodzieńcy wasi będą mieć widzenia, a starcy ? sny. Także na moje sługi  i na moje służebnice w tych dniach wyleję mojego Ducha i będą prorokować. Uczynię cuda wysoko na ? niebie  i znaki  nisko ? na ziemi: krew, ogień i słupy dymu. Słońce zmieni się ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie Dzień Pana, dzień wielki i wspaniały. A każdy kto wezwie imienia Pana zostanie zbawiony.

7. Bóg powołuje nas do duchowego macierzyństwa i ojcostwa ? należy  wziąć osobę z miłością, w ?łono?swoje  i obmadlać  ją.