Spotkanie modlitewne - 30 czerwiec 2015
UWIELBIENIA BOGA JEST DUCHOWĄ "BRONIĄ"
 
Bóg pragnie abyśmy Go uwielbiali. Zachęca nas do uwielbienia, które poruszy i rozraduje nasze serca. W psalmie 98 są wyliczone sposoby oddawania Mu chwały: "śpiewajcie", "wzywajcie radośnie", "cieszcie się", "grajcie", "chwalcie", "klaszczą". 
Poprzez uwielbienie Go, On może czynić "nowe" w nas, może nas umocniać dodając duszy, duchowi i ciału siły. Uwielbienie to duchowa broń, którą możemy się posługiwać w szczególnie trudnych dla nas sytuacjach - w czasie "ciemnych dolin" naszego życia. Wtedy doświadczamy Jego pokoju i głębokiej radości.
Dlatego Pan wzywa nas do trwania i uwielbienia we wspólnocie a także radosnego dziękowania i "spiewania" Mu indywidualnie. To mówi, aby nas umocnić.
 
 1. Chcę poruszyć wasze serca.
 
2. Radościa Moją jesteście. Wasze uwielbienie dotarło do nieba. Pragnę uwielbienia. Czynię wtedy nowe. Trwajcie, gromadzcie się. To wam mówię, abu was umocnić.Trwajcie.Ilekroć przychodzicie, to Ja będę przychodzić.
 
3. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli, że Ja Jestem.
 
4. Ja troszczę się o każdego z was indywidualnie, bo jesteście moimi dziećmi.
 
5. Wyposażyłem was w duchową broń. Tą bronią jest uwielbienie w każdej, a szczególnie w trudnej sytuacji.
 
6. Ps. 98
Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów...
Wzywaj radośnie Pana, cała ziemio, spiewajcie, cieszcie się i grajcie.
Grajcie Panu na cytrze, na cytrze przy słowach psalmu.
Dzwiękami trąbek i rogu, chwalcie radośnie Króla, PANA!
Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech się cieszą góry przed PANEM...
 
 7. Ps. 23
Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach...
Chociaż bym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną....


Spotkanie modlitewne - 16 czerwiec 2015
Z SERCA JEZUSA CZERPIEMY SKARBY DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA
 
Serce Jezusa jest przebogate w dary, którymi nas chce obdarzyć. Ono czeka na każdego, aby "każdy" zanurzył się w NIM, łaczył się z NIM, przebywał w NIM. Wtedy TO Serce nas obdarza tym, za czym najbardziej tęsknimy (często jest to tęsknota nieświadoma) - Miłością bezwarunkową, czułością, radością, pokojem a także  postawą bez lęku w pełnieniu woli Bożej. A więc z JEGO SERCA czerpiemy skarby do prawdziwego życia. I gdy zanurzamy się w Jego Sercu, Bóg może działać nie tylko w nas, ale i przez nas- dla innych.  Wtedy jesteśmy posłani, by świadczyć o Nim. 
 
 
1. Moje Serce zostało przebite dla was, byście mogli czerpać.
 
2. Zanurzajcie wasze serca w Moim Sercu a obdarzę was nieskończonymi skarbami.
 
3. Jesteście moimi dziećmi. Działam w was i przez was. 
 
4. Nie bójcie się świadczyc o MNie. Jesteście posłani.