Idea spotkań Magnificat

magnificat-68x93Czym jest MAGNIFICAT? 

Magnifikat jest to spotkanie kobiet katolickich.
Jego celem jest pomoc kobietom w coraz  większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi jako Panu.

Skąd nazwa MAGNIFICAT?

 
    MAGNIFICAT jest słowem pochodzącym z łacińskiego wersetu " Magnificat anima mea Dominum"- " Wielbi dusza moja Pana". Słowa te pochodzą z Ewangelii Św. Łukasza, 1,46 i są odpowiedzią Maryi na radosne pozdrowienie Świętej Elżbiety. Kiedy się spotkały, były w stanie błogosławionym na skutek działania Boga. Jedna została Matką Mesjasza, druga Jego Poprzednika.
Zwykłe spotkanie dwóch kobiet z niezwykłym powołaniem, w czasie którego jedna drugą mogła w tym powołaniu wesprzeć i utwierdzić.

Anioł przekazał Maryi wiadomość, że jej krewna Elżbieta w swojej starości poczęła syna, a uchodzi za niepłodną , aby umocnić jej wiarę. Dla Elżbiety spotkanie z Maryją, przynosi również potwierdzenie ? ma ponadnaturalne przekonanie ? objawienie od Ducha Świętego, że rozmawia z Matką Mesjasza, na której głos porusza się z radości dzieciątko w jej łonie. Od tej chwili już ?wiedzą?, że obie zostały zaproszone do udziału w tajemniczym planie zbawienia człowieka. Od tej pory będą sobie wzajemnie pomagać, wspierać, usługiwać, dzielić się i modlić przez 6 miesięcy.
Coś wyjątkowego dzieje się w tym zwykłym, autentycznym spotkaniu kobiet .

Coś wyjątkowego jest też w spotkaniu kobiet dzisiaj. Każda kobieta jest jedyna w swoim rodzaju, ma swoją drogę , swoją historię i swoje powołanie- jakieś zadanie, jakąś misję do odkrycia i spełnienia. Może nie jest to tak specyficzna droga jak Maryi, czy Elżbiety, ale niewątpliwie niepowtarzalna, jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.

Każda z kobiet, może być w różnym miejscu na tej drodze pod względem wieku, doświadczeń, darów od losu i strat.
Kobiety zawsze doświadczały ogromnej ulgi, radości, zachęty, kiedy się dzieliły swoim światem ? osób i pragnień serca, kiedy mogły siebie słuchać i nawzajem wspierać.

Świat każdej kobiety w głębi jej serca jest bardziej światem osób niż rzeczy, piękna niż brzydoty, dobra nad złem , więzi bardziej dla samej więzi niż użyteczności. Dlatego potrzebuje ona wsparcia w tym, że pójście za tym głosem jest wiernością samej sobie, jej najgłębszej naturze.

Scena spotkania Świętej Elżbiety z Maryją jest inspiracją dla posługi Magnificat'u. Ta posługa kobiet w Kościele rzymskokatolickim, za przykładem Maryi i Św. Elżbiety rodzi żywą wiarę w Boga i w Jego działanie w naszym życiu.

Do kogo jest skierowany?
MAGNIFICAT skierowany jest do kobiet, które
pragną pogłębić swoją wiarę i bardziej otworzyć się na współpracę z Duchem Świętym . MAGNIFICAT cieszy się też dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które doświadczają zmagań związanych ze swoją wiarą lub które straciły kontakt Kościołem. Skierowany jest również do kobiet przeżywających różnego rodzaju cierpienia, trudności, zmęczenie?

Historia MAGNIFICAT?
Pierwsze magnificatowe spotkanie ze śniadaniem miało miejsce 7 października 1981 roku w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych.
Grupa kobiet wraz z główną inspiratorką Marylin Quirk, związanych z ruchem katolickiej odnowy charyzmatycznej dostrzegła potrzebę kobiecych spotkań w luźnej, wolnej od napięć atmosferze przy posiłku, po to aby się wzajemnie wspierać w życiu wiary ? poszukiwaniach, wątpliwościach, korzystając z dostępnych środków wypracowanych przez duchowość chrześcijańską.
Odkryły, że na każde spotkanie warto zaprosić jedną kobietę jako gościa, aby mogła opowiedzieć o swoim doświadczeniu i przez to być żywym świadectwem ? ?dowodem? działania Boga w jej życiu. Na spotkaniach kobiety doświadczały nowego otwarcia na Boga, wzrostu wiary w Jego działanie w ich osobistym życiu, ożywienia modlitwy, zyskiwały wiele inspiracji.
Po takim spotkaniu kobiety czuły się zachęcone, podniesione na duchu, nawiązywały się kontakty i sieć wsparcia .Ta inicjatywa spotkała się z przychylnością władz kościelnych, co zaowocowało powstaniem Stowarzyszenia. Od tamtego czasu Magnificat trafił do innych stanów USA i krajów na świecie ? Kanady, Barbados, Malty, Afryki i Polski.
Jego statut był pierwotnie zatwierdzony przez Arcybiskupa Nowego Orleanu i jest zgodny z artykułem 305.3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Podczas gdy pierwszy Magnificat powstał pod auspicjami Archidiecezji nowoorleańskiej i został zarejestrowany w Stanie Luizjana, USA, każdy nowo powstały MAGNIFICAT działa za pozwoleniem lokalnego biskupa i jest zarejestrowany na danym terenie.

W jaki sposób działa Magnificat?
Zasadniczym elementem posługi MAGNIFICAT'u jest " Spotkanie przy stole". W jego skład wchodzą następujące elementy:

- Wspólny posiłek
może to być śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja

- Spotkanie towarzyskie
możliwość przyjemnego spędzenia czasu w atmosferze przenikniętej Bożą obecnością i miłością, jest czas na rozmowę, słuchanie i dzielenie się w spontaniczny i naturalny sposób. Atmosfera świętowania udziela się dzięki przystrojonym stołom, dekoracjom i symbolom. Kobieta może przyjść i pozwolić sobie na odpoczynek, na bycie obsłużoną, na wzięcie sobie tego, co w danym momencie jest jej potrzebne w sensie duchowym i psychicznym.

- Modlitwa uwielbienia
czas spędzony na wspólnej modlitwie uwielbienia Boga

- Świadectwo osobiste
Zaproszona kobieta ? gość dzieli się doświadczeniem działania Boga w swoim życiu. Ten punkt programu często zachęca do uczestnictwa w spotkaniu i jest wyeksponowany w zaproszeniu

- Modlitwa prośby
modlitwa w intencjach, które przynoszą kobiety - uczestniczki spotkania, a także za potrzeby świata i Kościoła.

 
Spotkania MAGNIFICATU zapraszają:

- do wejścia w doświadczenie miłości Boga Ojca,
- do powierzenia się Jezusowi jako Panu.
- do doświadczanie obecności i mocy Ducha Świętego oraz otwieranie się na Jego dary,
- do miłości  do Maryi , naszej Matki i naśladowaniu jej,
- do zrozumienia wartości powołania kobiety chrześcijańskiej,
- do wiary w to, że zawsze można się podnieść, że nie ma takiej sytuacji w której nie    wolno   nam z ?Bogiem rozmawiać?,
- do miłości i wierności Kościołowi i służbie dla niego.
.