Warto przeczytać i wzruszyć się


LInk do homilii Benedykta XVI, wygłoszonej podczas Pasterki 24 grudnia 2012 w Bazylice św. Piotra w Rzymie:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121224_christmas_pl.html